Śmierć Krystowę, śmierć swą zawżdy


Śmierć Krystowę, śmierć swą zawżdy... • Anonimowy
Śmierć Krystowę, śmierć swą zawżdy...
Anonimowy
Przekład Jana Sandeckiego (wł. Jan Malecki, zwany także Janem z Sącza, ur. ok. 1490) łacińskiego wiersza o inc. Mors tua, mors Christi...[1].

Śmierć Krystowę, śmierć swą zawżdy
Miej przed sobą człowiek każdy.
Mękę wieczną, marność świetską,
Chceszli mieć radość niebieską.
Wszystkoć prożno,
Służ Bogu — toć pewno.


Przypisy

  1.   Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. Mirosław Korolko. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 32. ISBN 83-04-00737-1


 
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.