Biblia Gdańska/Drugi List do Koryntian

List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów Biblia Gdańska
Drugi List do Koryntian
Nowy Testament
List Świętego Pawła Apostoła do Galatów

Poniżej znajduje się Drugi List do Koryntian podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


List wtóry św. Pawła Apostoła do Koryntów.

¤ ¤ ¤ ¤