Biblia Gdańska/Księga Jozuego

Księga Powtórzonego Prawa Biblia Gdańska
Księga Jozuego
Stary Testament
Księga Sędziów

Poniżej znajduje się Księga Jozuego podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie przejdź tutaj.


Księga Jozuego.

¤ ¤ ¤ ¤