Biblia Gdańska/Księga Przysłów 4


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księga Przysłów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31


Prz 4Edytuj

1 Słuchajcie synowie! ćwiczenia ojcowskiego, a pilnujcie, abyście umieli roztropność;
2 Albowiem wam naukę dobrą daję; zakonu mego nie opuszczajcie.
3 Gdybym był młodziuchnym synem u ojca mego, i jedynakiem u matki mojej,
4 On mię uczył, powiadając mi: Niech się chwyci powieści moich serce twoje, strzeż przytkazań moich, a będziesz żył.
5 Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności; nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
6 Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
7 Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.
8 Wywyższaj ją, a wywyższy cię, rozsławi cię, gdy ją przyjmiesz.
9 Przyda głowie twojej wdzięczności, koroną ozdoby obdarzy cię.
10 Słuchaj, synu mój! a przyjmij powieści moje, a rozmnożąć lata żywota.
11 Drogi mądrości nauczam cię; po ścieszkach prostych wiodę cię;
12 Któremi gdy pójdziesz, nie będzie ściśniony chód twój; a jeźli pobieżysz, nie potkniesz się.
13 Przyjmij ówiczenie, nie puszczaj się go, strzeż go; albowiem ono jest żywotem twoim.
14 Ścieszką niepobożnych nie chodź, a nie udawaj się drogą złośliwych.
15 Opuść ją, nie chodź po niej; uchyl się od niej, a omiń ją.
16 Boć oni nie zasną, aż co złego zbroją; ani się uspokoją, aż kogo do upadku przywiodą;
17 Albowiem jedzą chleb niezbożności, a wino drapiestwa piją,
18 Ale ścieszka sprawiedliwych jako światłość jasna, która im dalej tem bardziej świeci, aż do dnia doskonałego.
19 Droga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.
20 Synu mój! słów moich pilnuj; ku powieściom moim nakłoń ucha twojego.
21 Niech nie odchodzą od oczów twoich, zachowaj je w pośród serca twego.
22 Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem.
23 Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi.
24 Oddal od siebie przewrotność ust, a złośliwe wargi oddal od siebie.
25 Oczy twoje niechaj na dobre rzeczy patrzą, a powieki twoje niech drogę przed tobą prostują.
26 Umiarkuj ścieżkę nóg twoich, aby wszystkie drogi twoje pewne były.
27 Nie uchylaj się na prawo ani na lewo; owszem, odwróć nogę twoję od złego.


  Prz 3 Prz 4 Prz 5