Biblia Wujka (1923)/Księga Sofoniasza


Poniżej znajduje się Księga Sofoniasza podzielona na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


PROROCTWO
SOPHONIASZA.