Biblia Wujka (1923)/List do Filipian


Poniżej znajduje się List do Filipian podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


LIST

BŁOGOSŁAWIONEGO
PAWŁA APOSTOŁA
DO
PHILIPENSÓW.