Biblia Wujka (1923)/Pierwszy List św. Jana


Poniżej znajduje się Pierwszy List św. Jana podzielony na rozdziały. Jeżeli chcesz skorzystać z całego tekstu zamieszczonego na jednej stronie, przejdź tutaj.


LIST PIERWSZY

BŁOGOSŁAWIONEGO
JANA APOSTOŁA.