Igraszki kabaretowe/Proroctwo królowej Jadwigi

<<< Dane tekstu >>>
Autor Tadeusz Boy-Żeleński
Tytuł Proroctwo królowej Jadwigi
Pochodzenie Igraszki kabaretowe
Wydawca Gebethner i Wolff
Data wyd. 1908
Druk Aleksander Ripper
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


PROROCTWO
KRÓLOWEJ JADWIGI


(ZE ŚPIEWÓW HISTORYCZNYCH).

\relative c' {
\clef treble
\key c \minor
\time 2/4
\tempo \markup { \medium \small "1 Melodya." }
\stemUp c8 c4 d8 |
es16 d16 c8 es16 d16 c8 | f8 f4 g8 |
as16 g16 f8 as16 g16 f8 | g8 c4^\marcato as8 | g8 c4^\marcato as8 | g8. f16 es8 f8 |
g4. r8 | c,8 c4 d8 | es16 d16 c8 es16 d16 c8 | f8 f4 g8 |
as16 g16 f8 as16 g16 f8 | g8 c4^\marcato as8 | g8 c4^\marcato as8 | g8. f16 es8 d8 | c8 c'4.\noBeam \bar "." }
[1]

\relative c'' {
\clef treble
\once \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t 
\key es \major
\time 2/4
\tempo \markup { \medium \small "2 Melodya." } 
bes8 \stemDown bes4^\marcato g8 |
\stemNeutral as4 g4 | f8 f4^\marcato e8 | g4 f4 | bes8 b4 c8 | d4 c4 |
bes8 b4^\marcato c8 | d4 c4 | \stemDown bes8 bes4^\marcato g8 | \stemUp as4 g4 | f8 f4 e8 | g4 f4 |
bes8 bes4^\marcato as8 | g4 f4 | es16 es8. g4 | d4 g4 \bar "." }
[2]

\relative c'' {
\clef treble
\once \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t 
\key es \major
\time 2/4
\tempo \markup { \italic \medium \small "Trio." }
\stemUp bes8  bes4 c8 |
bes8 [g8 f8 es8] | \stemDown es'8 es4 c8 | es4. r8
}

\relative c' {
\clef treble
\key es \major
\time 2/4
\stemUp bes'8 bes4 c8 | bes8 [g8 f8 es8] | g8 f4 g8 | f4. r8 |
bes8 bes4 c8 | bes8 [g8 f8 es8] | \stemDown es'8 es4 c8 | es8 [c8 bes8 as8] |
g8 [bes8 c8 bes8 ] | \stemUp g4 f4 | bes8 [as8 g8 f8] | es2 \bar "."
}
[3]
(1 melodya).

Zaledwie czas świtania
Po zamku już ugania
Jagiełło,
Skirgiełło,
(Skąd im się to wzięło?)
 
— Krzyżackiej dość intrygi!
Krój woła do Jadwigi:
Jadwisia,
Daj pysia,
Wielka wojna dzisia!


(2 melodya).

Rzecze w te słowa
Słodka królowa:
Mój miły Władku
Masz w bród dostatku,
Pocóż ci djabli
Nadstawiać szabli,
Jeszcze, broń Boże,
Kto w łeb dać może.

(1 melodya).

Ofuknie ją Jagiełło:
Ja wiekopomne dzieło
Sposobię,
I zrobię,
Wyperswaduj sobie!

Zrozumże moja śliczna,
Że misya historyczna
To karta
Niestarta,
Paru guzów warta!


(Trio)

Chytrze Królowa
Śmieje się w głos:
»Różne siurpryzy chowa
Kapryśny los.....
Ja już od urodzenia
Mam dar jasnowidzenia
I do społecznych kwestyi mam bajeczny nos...

»Dwie silne pięści
Pan Bóg ci dał,
Niech ci się, Władku, szczęści
Na polach chwał...
Dziś górą ciężka łapa,
Lecz kiedyś straszna klapa
Ach, kiedyś lada chłystek będzie z nas się śmiał.


(2 melodya)

»Już światło bucha,
Nowego ducha

Świta zaranie,
Nic nie zostanie
Z militaryzmu
Oprócz komizmu,
A z twej wielkości
Spróchniałe kości...

»Inne ja wolę
Działania pole.
Inna potęga
Wieczności sięga
I nie wygasa —
A nią jest PRASA!
Bez jej ochrony
Chwieją się trony...«


(1 melodya).

Nie słucha — dosiadł konia,
W Grünwaldzkie pędzi błonia
Na znoje
I boje
Tępić wrogi swoje...

Ona nie bita w ciemię,
Zakłada Akademie,
Stypendya,
Kompendya,
Różne inne endya.


(2 melodya).

Powstają bursy,
Przeróżne kursy —
Literaturę
Dźwiga się w górę —

Goły poeta
Dostał kotleta,
Piszą chłopczyki
Panegiryki...
Skryby zgłodniałe
Pieją jej chwałę,
Przy kuflu piwa
Krzyczą: Evviva!
»Cóż to za dama!«
Huczy reklama,
Na święty zydel
Sadza ją Rydel...


(1 melodya).

O wielka ty królowo,
Prorocze Twoje słowo
Z niemałą
Twą chwałą
Faktem dziś się stało,

Bo nikt w dzisiejszym czasie
Bez stosuneczków w prasie
— To, panie,
Gadanie —
Świętym nie zostanie...
Przypisy

  1.   W notacji poprawiony został błąd w druku, zamieszczono prawdopodobną wersję. W oryginale takt 8. zawierał półnutę i pauzę ósemkową.
    W notacji poprawiony został błąd w druku, zamieszczono prawdopodobną wersję. W oryginale takt 16. zawierał ósemkę i ćwierćnutę.
  2.   W notacji poprawiony został błąd w druku, zamieszczono prawdopodobną wersję. W oryginale takt 15. zawierał szesnastkę, szesnastkę z kropką i ćwierćnutę.
  3.   W notacji poprawione zostały błędy w druku, zamieszczono prawdopodobną wersję:
    W oryginale takt 4. zawierał półnutę i pauzę ósemkową.
    W oryginale takt 8. zawierał półnutę i pauzę ósemkową.


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Tadeusz Boy-Żeleński.