Indeks:Dziewosłęb.djvu

Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Dziewosłęb. Studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce

Autor

Władysław Abraham

Wydawca

Towarzystwo Naukowe we Lwowie

Rok wydania

1922

Miejsce wydania

Lwów

Druk

Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródło

Skany na Commons

Strony

Postęp

Wszystkie strony już przepisane, ale nie wszystkie strony skorygowane

Status dod.

Brak informacji o dodatkowych elementach

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: