Indeks:Pisma pomniejsze (Marx)

PL Marks - Pisma pomniejsze 1.djvu
Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Pisma pomniejsze

Autor

Karl Marx

Tłumacz

Anonimowy (s. 1, 2),
Leon Winiarski (s. 3)

Wydawnictwo

Librairie Keva (s. 1); Librairie Ghio (s. 2, 3)

Rok wydania

1886 (s. 1); 1889 (s. 2, 3)

Miejsce wydania

Paryż

Źródło

Skany na Commons

Strony

Seryja pierwsza

001 002

003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034

035 036 037 038 039 040

041

042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133

  • Spis treści

134

Seryja druga

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Seryja trzecia

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

  • Rozdział pierwszy. Towar

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035

  • Rozdział drugi. Pieniądz czyli prosta cyrkulacyja

036

  • 1). Miara wartości

037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049

  • 2). Narzędzie obiegu

050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072

  • 3). Pieniądz

073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091

  • 4). Szlachetne metale

092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Postęp

Nie wszystkie strony zostały przepisane

Status dod.

Nie zamieszczono ilustracji
Spis treści:


SPIS RZECZY

Str.
a) Co to jest płaca robocza i jak się ona określa? 
 15
b) Od czego zależy cena towaru? 
 19
III. 
 35
 41
i. 
Wartość zamienna a użytkowa 
 42
ii. 
Wartość ukonstytuowana czyli wartość syntetyczna 
 50
iii. 
Zastosowanie prawa proporcyonalności wartości 
 72
  
 a) Pieniądze 
 —
  
 b) Przewyżka pracy 
 78
i. 
Metoda 
 87
  
Pierwsza uwaga 
 88
  
Druga uwaga 
 90
  
Trzecia uwaga 
 91
  
Czwarta uwaga 
 —
  
Piąta uwaga 
 93
  
Szósta uwaga 
 94
  
Siódma i ostatnia uwaga 
 97
ii. 
Podział pracy i maszyny 
 101
iii. 
Konkurencyja i monopol 
 111
iv. 
Własność ziemska albo renta 
 117
v. 
Bezrobocia i koalicyje robotnicze 
 124

SPIS RZECZY
 stronica3
Dział pierwszy. Kapitał wogóle.
A.Z historyi analizy towaru 
 „27
1). Miara wartości 
 „33
B.Teoryje o jednostce miary pieniężnej 
 „39
2). Narzędzie obiegu 
 „46
a).Metamorfoza towarów 
 „47
b).Obieg pieniędzy 
 „53
c).Moneta. Znak wartościowy 
 „59
3). Pieniądz 
 „69
a).Tworzenie skarbów 
 „71
b).Narzędzie wypłaty 
 „78
c).Pieniądz wszechświatowy 
 „85
4). Szlachetne metale 
 „88
C.Teoryje narzędzi obiegu i pieniędzy 
 „91

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: