Indeks:Sprawozdanie Stenograficzne z 78. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca 2019 r.pdf

Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Sprawozdanie Stenograficzne z 78. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Autor

zbiorowy

Rok wydania

2019

Miejsce wydania

Warszawa

Druk

Wydawnictwo Sejmowe

Źródło

Skany na Commons

Strony

Postęp

Wszystkie strony już przepisane, ale nie wszystkie strony skorygowane

Status dod.

Wszystkie dodatkowe elementy zamieszczone

Spis treści:
SPIS TREŚCI
78. posiedzenie Sejmu
(Obrady w dniu 14 marca 2019 r.)
Wznowienie posiedzenia
Zmiana porządku dziennego
Marszałek 
 139
Punkt 15. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego
 
Poseł Lidia Burzyńska 
 139
Głosowanie
Marszałek 
 139
Punkt 16. porządku dziennego: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych
 
Głosowanie
Marszałek 
 140
Komunikaty
Sekretarz Poseł Marta Kubiak 
 140
Minister Spraw Zagranicznych
Jacek Czaputowicz 
 140
(Przerwa w posiedzeniu)
Wznowienie obrad
Punkt 17. porządku dziennego (cd.)
Poseł Małgorzata Gosiewska 
 156
Poseł Andrzej Halicki 
 161
Poseł Grzegorz Długi 
 162
Poseł Michał Kamiński 
 164
Poseł Adam Szłapka 
 166
Poseł Ryszard Petru 
 167
Poseł Michał Jach 
 168
Poseł Joanna Mucha 
 169
Poseł Piotr Apel 
 170
Poseł Paweł Pudłowski 
 171
Poseł Robert Winnicki 
 172
Poseł Izabela Kloc 
 173
Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz 
 175
Poseł Ryszard Galla 
 176
Poseł Józef Leśniak 
 177
Poseł Bartosz Arłukowicz 
 179
Poseł Jan Klawiter 
 179
Poseł Krzysztof Ostrowski 
 180
Poseł Bożena Kamińska 
 182
Poseł Piotr Pyzik 
 183
Poseł Marek Krząkała 
 184
Poseł Przemysław Czarnecki 
 185
Poseł Grzegorz Furgo 
 187
Poseł Jan Dziedziczak 
 188
Poseł Mirosława Nykiel 
 189
Poseł Arkadiusz Mularczyk 
 190
Poseł Marcin Święcicki 
 191
Poseł Witold Waszczykowski 
 192
Poseł Norbert Obrycki 
 194
Poseł Włodzimierz Bernacki 
 195
Poseł Michał Stasiński 
 195
Poseł Michał Szczerba 
 197
Minister Spraw Zagranicznych
Jacek Czaputowicz 
 197
Poseł Małgorzata Gosiewska 
 200
Poseł Michał Szczerba 
 200
Poseł Andrzej Maciejewski 
 201
Poseł Jacek Protasiewicz 
 201
Poseł Ryszard Galla 
 201
Poseł Józef Leśniak 
 201
Poseł Marek Krząkała 
 202
Poseł Jerzy Meysztowicz 
 202
Poseł Krzysztof Ostrowski 
 202
Poseł Dorota Rutkowska 
 202
Poseł Jarosław Sachajko 
 203
Poseł Mirosław Suchoń 
 203
Poseł Tomasz Głogowski 
 203
Poseł Agnieszka Ścigaj 
 204
Poseł Robert Winnicki 
 204
Poseł Paulina Hennig-Kloska 
 204
Poseł Sławomir Hajos 
 204
Poseł Tomasz Piotr Nowak 
 205
Poseł Stefan Romecki 
 205
Poseł Krzysztof Mieszkowski 
 205
Poseł Piotr Pyzik 
 206
Poseł Krzysztof Gadowski 
 206
Poseł Maciej Masłowski 
 206
Poseł Grzegorz Lorek 
 206
Poseł Jakub Rutnicki 
 207
Poseł Krzysztof Głuchowski 
 207
Poseł Marcin Święcicki 
 207
Poseł Leszek Ruszczyk 
 207
Poseł Grzegorz Furgo 
 208
Poseł Piotr Polak 
 208
Poseł Ewa Kołodziej 
 208
Poseł Józef Lassota 
 209
Poseł Ryszard Wilczyński 
 209
Poseł Mirosława Nykiel 
 209
Poseł Krystyna Skowrońska 
 209
Poseł Marek Sowa 
 210
Poseł Grzegorz Lipiec 
 210
Poseł Anna Wasilewska 
 210
Poseł Bogdan Rzońca 
 211
Poseł Marcin Duszek 
 211
Poseł Dariusz Piontkowski 
 212
Poseł Michał Jach 
 212
Poseł Piotr Cieśliński 
 212
Minister Spraw Zagranicznych
Jacek Czaputowicz 
 212
Zmiana porządku dziennego
Wicemarszałek
Małgorzata Kidawa-Błońska 
 215
(Przerwa w posiedzeniu)
Wznowienie obrad
Punkt 18. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
 
Poseł Sprawozdawca Andrzej Kryj 
 215
Poseł Teresa Wargocka 
 216
Poseł Anna Wasilewska 
 217
Zmiana porządku dziennego
Wicemarszałek
Małgorzata Kidawa-Błońska 
 218
Punkt 19. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej
 
Poseł Sprawozdawca
Andrzej Kosztowniak 
 218
Poseł Andrzej Szlachta 
 218
Poseł Bożena Szydłowska 
 219
Poseł Krzysztof Paszyk 
 219
Poseł Krystyna Skowrońska 
 220
Poseł Michał Szczerba 
 221
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba 
 221
Poseł Krystyna Skowrońska 
 221
Punkt 20. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
 
Poseł Sprawozdawca
Arkadiusz Czartoryski 
 222
Poseł Arkadiusz Czartoryski 
 222
Poseł Marek Wójcik 
 223
Poseł Zbigniew Sosnowski 
 223
Poseł Jacek Protasiewicz 
 224
Poseł Marek Wójcik 
 225
  
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
 
Renata Szczęch 
 225
Poseł Marek Wójcik 
 225
Punkt 21. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019–2024
 
Poseł Sprawozdawca Ryszard Bartosik 
 226
Poseł Lidia Burzyńska 
 226
Poseł Tomasz Szymański 
 227
Poseł Tomasz Jaskóła 
 227
Poseł Mirosław Pampuch 
 228
Punkt 22. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach
 
Poseł Sprawozdawca Wiesław Janczyk 
 228
Poseł Wiesław Janczyk 
 229
Poseł Zbigniew Konwiński 
 229
Poseł Genowefa Tokarska 
 230
Poseł Mirosław Pampuch 
 231
Poseł Błażej Parda 
 232
Poseł Małgorzata Pępek 
 232
Poseł Paulina Hennig-Kloska 
 233
Poseł Mirosław Pampuch 
 233
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Filip Świtała 
 233
Poseł Wiesław Janczyk 
 234
Poseł Genowefa Tokarska 
 236
Punkt 23. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
 
Poseł Sprawozdawca Andrzej Szlachta 
 236
Poseł Maria Zuba 
 236
Poseł Zofia Czernow 
 237
Poseł Genowefa Tokarska 
 238
Poseł Paulina Hennig-Kloska 
 238
Poseł Małgorzata Pępek 
 239
Poseł Zofia Czernow 
 239
Poseł Krystyna Skowrońska 
 239
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Filip Świtała 
 240
Poseł Andrzej Szlachta 
 241
Poseł Krystyna Skowrońska 
 242
Punktu 25. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
 
Poseł Sprawozdawca Ryszard Bartosik 
 242
Poseł Ryszard Bartosik 
 243
Poseł Artur Dunin 
 243
Poseł Elżbieta Zielińska 
 244
Poseł Mirosław Maliszewski 
 245
Poseł Ewa Lieder 
 245
Poseł Małgorzata Zwiercan 
 246
Poseł Małgorzata Pępek 
 247
Poseł Iwona Krawczyk 
 247
Poseł Mirosław Suchoń 
 248
Poseł Marzena Okła-Drewnowicz 
 248
Poseł Ryszard Bartosik 
 248
Poseł Artur Dunin 
 249
Poseł Jan Duda 
 249
  
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Ryszard Zarudzki 
 249
Poseł Małgorzata Pępek 
 250
  
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Ryszard Zarudzki 
 250
Poseł Ryszard Bartosik 
 251
(Przerwa w posiedzeniu)
Wznowienie obrad
Punkt 27. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
 
  
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński
251
Poseł Krzysztof Szulowski 
 252
Poseł Iwona Krawczyk 
 253
Poseł Mirosław Maliszewski 
 253
Poseł Iwona Krawczyk 
 254
Poseł Alicja Chybicka 
 254
  
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński
254
Oświadczenia
Poseł Tomasz Szymański 
 255
Poseł Anna Kwiecień 
 256
Poseł Alicja Chybicka 
 257
Poseł Krystyna Wróblewska 
 257
Poseł Jacek Wilk 
 258
Poseł Monika Wielichowska 
 259
(Przerwa w posiedzeniu)
Załącznik – Teksty wystąpień niewygłoszonych
 
Poseł Barbara Chrobak 
 261
Poseł Antoni Duda 
 261
Poseł Tomasz Kostuś 
 261
Poseł Wojciech Król 
 261
Poseł Sylwester Chruszcz 
 261
Poseł Krystian Jarubas 
 262
Poseł Sylwester Chruszcz 
 262
Poseł Sylwester Chruszcz 
 263
Poseł Piotr Zgorzelski 
 263
Poseł Ewa Lieder 
 263
Poseł Jarosław Sachajko 
 264
Poseł Waldemar Andzel 
 265
Poseł Jarosław Gonciarz 
 265
Poseł Piotr Pyzik 
 265
Poseł Jerzy Wilk 
 266


Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: