<<< Dane tekstu >>>
Autor anonimowy
Tytuł Jak zawiązać patrol
Pochodzenie Skaut, Nr 2 (1911)
Wydawca Kazimierz Wyrzykowski
Data wydania 1911
Druk I. Związkowa Drukarnia we Lwowie
Miejsce wyd. Lwów
Źródło Skany na Commons
Inne Cały numer
Cały tekst
Indeks stron

Jak zawiązać patrol.
Godło, chorągiewka i znaki skautowe.

Następnie musicie obrać sobie »godło« patrolu, to jest zwierzę, którego głos nauczycie się naśladować, w celu porozumienia się nim w lesie, a patrolowy postarać się ma o chorągiewką z godłem (Scouting, str. 36). Jest to niewielkich wymiarów trójkątna chorągiewka z białego płótna, na której obu stronach jest naszyta głowa zwierzęcia patrolu, wycięta z czerwonej materyi[1]. Chorągiewka jest umieszczona na lasce skautowej (mniej więcej 160 cm. długości). Każdy skaut ma podczas ćwiczeń oprócz laski barwę patrolu na lewym ramieniu (kilka wstążek długości 20 cm., Scouting, str. 35. 37 i 38), a ta sama barwa jest i na chorągiewce.
Wszyscy poznajecie znaki skautowe (Scouling, str. 39) i uczycie się podpisywać po skautowemu.

Gawędy i ćwiczenia.

Wreszcie obieracie godzinę w tygodniu na gawędę i kilka godzin w sobotę lub niedzielę na wycieczkę. Patrolowy następnie wybiera na każdy tydzień jeden dział harców, który przedstawi na gawędzie, a przećwiczy na wycieczce, starając się przygotować ochotników do egzaminów harcerskich.

Od czego zacząć.

Najpierw, przyzwyczajcie się do punktualności, ponieważ jest to pierwszy krok w harcach. To nie jest rzeczą trudną przyjść punktualnie na punkt zboru, ale u nas wielu tego nie umie. Wy musicie odrazu tak przyzwyczaić się do punktualności, abyście nietylko na ćwiczenia skautowe, ale wogóle nigdzie się nie spóźniali.

Zaciągnięcie się do Drużyny.

Kiedy tak założony patrol, złożony z ochotników, wykaże punktualność i sumienne spełnianie obowiązków skautowych, zgłasza się do którejkolwiek sokolej drużyny skautowej, albo do naczelnika gniazda sokolego, albo listownie do Naczelnej Komendy skautowej (Lwów, ul. Zimorowicza 8) z prośbą o zaciągnięcie ochotników do drużyny.
Poddać się pod komendę drużynowego musi patrol koniecznie, jeżeli chce naprawdę postępować w harcach, ponieważ organizacja sokolich drużyn skautowych posiada doświadczenie w tej pracy i uchroni patrol od możliwych błędów, a oprócz tego, jeżeli chcecie przyzwyczaić się do karności, to musicie poddać się pod rozkazy komendanta drużyny, kiedy ta w okolicy powstanie tak, jak oddziały partyzanckie poddają się pod komendę wodza wojska regularnego, stwarzając przez skupienie rozproszonych sił potęgę.
Kiedy wykażecie się przed drużynowym, że poprzednio dobrze prowadziliście się w patrolu, ten zaciągnie Was do sokolej drużyny, przeprowadzi egzamin i wyda kartę zaciągu i odznakę.
Teraz drużynowy jest Waszym komendantem i może wyznaczyć innego patrolowego, a Wy musicie go słuchać, ponieważ i na tym też polega karność.
W wielu jednak miejscach, w początkach ruchu nie będzie drużynowych ani drużyn. Tam patrole ochotników będą istnieć nadal samodzielnie, i same będą się ćwiczyć w harcach, a tylko zgłoszą do Naczelnej Komendy skautowej swą gotowość do zaciągnięcia się do drużyny. Komenda zaś wyznaczy kogoś do przeprowadzenia egzaminów.   C. d. n.
Przypisy

  1. W Scoutingu jest podana barwa zielona, teraz jednak będziemy, tak samo zresztą jak to zrobiono i w Anglji, umieszczać barwę czerwoną, wówczas bowiem będzie można chorągiewki użyć do sygnalizacji, gdyż barwa biała i czerwona jest najlepiej z daleka widoczna.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: anonimowy.