Koran/Ludzie


Jutrzenka Koran • Ludzie • Surah an-Nâs Spis treści
Jutrzenka Koran
Ludzie
Surah an-Nâs
Spis treści

ROZDZIAŁ CXIV.
wydany w Mekce — zawiera 6 wierszy.
LUDZIE.

W imie Boga litościwego i miłosiernego.

1. Mów Mahomecie! Ufność moją pokładam w Panu ludów,
2. Królu ludów.
3. Prawdziwym Bogu wszech świata.
4. Strzegąc się złośliwych zwodnictw szatańskich,
5. Które czynią podniety w sercu ludzkiem[1] oraz,
6. Od napaści złych duchów i ludzi niegodziwych.


Przypisy

  1. To jest szatana, który zwykle skłania do złego, lecz za wymówieniem imienia Boskiego oddala się natychmiast.


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie tłumacza: Jan Murza Tarak Buczacki.