Ludzie północni


Tatry w nocy Ludzie północni • Z martwej roztoki • z cyklu Strofy ironiczne • Władysław Orkan Nad moją duszą...
Tatry w nocy Ludzie północni
Z martwej roztoki
z cyklu Strofy ironiczne
Władysław Orkan
Nad moją duszą...

LUDZIE PÓŁNOCNI.


Ludzie północni, cmentarni,
Chodzą smutni, posępni po świecie;
Jakby powstali z pod darni
I ziem dźwigali na grzbiecie.

Coś szepcą trwożnie do siebie,
Oczami łzawemi wodzą,
Kiwają w milczeniu głowami
I dalej w posępie przechodzą.

Mimo że w tem kołowaniu
Zeszliby z dziesięć już globów,
Drogi im nic nie ubywa —
Wiecznie się kręcą wśród grobów.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Władysław Orkan.