Pan Tadeusz (wyd. 1921)/Galeria


Epilog Pan Tadeusz • Ilustracje autorstwa Michała Elwiro Andriolliego (1881) • Adam Mickiewicz
Epilog Pan Tadeusz
Ilustracje autorstwa Michała Elwiro Andriolliego (1881)
Adam Mickiewicz

Pan Tadeusz
Księga pierwsza
Gospodarstwo
Księga druga
Zamek
Księga trzecia
Umizgi
Księga czwarta
Dyplomatyka i łowy
Księga piąta
Kłótnia
Księga szósta
Zaścianek
Księga siódma
Rada
Księga ósma
Zajazd
Księga dziewiąta
Bitwa
Księga dziesiąta
Emigracja. Jacek
Księga jedenasta
Rok 1812
Księga dwunasta
Kochajmy się
Objaśnienia poety
Epilog
Galeria
Poloneza czas zacząć. - Podkomorzy rusza
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi,