Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom IV/Niechże ja teraz

<<< Dane tekstu >>>
Autor Maria Konopnicka
Tytuł Poezye wydanie zupełne, krytyczne
Data wydania 1915
Wydawnictwo Nakład Gebethnera i Wolfa.
Drukarz O. Gerbethner i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa, Lublin, Łódź, Kraków
Indeks stron
XXVIII.

Grafika na początek utworu 1.png

»...Volo eon l’ali di pensiero al cielo...«[1]
Petrarca.
Niechże ja teraz przypomnę w żałobie
Twoje rozmowy i twoje milczenie!
Niech się głęboko zadumam o tobie,
Coś odszedł w cienie...

Niechże mi znowu rozbłyśnie ta złota
Róża miesięczna, co w oczach nam stała,
Nad kampanilą[2]rozkwitniona Giotta,
Płomiennie biała...

Niechaj się jeszcze tą ciszą otoczę,
Jaka nas zdjęła na pustem Lungarno[3],
I niech mnie znowu twe słowa prorocze
Światłem ogarną...

Niech mi się jeszcze w pamięci rozbieli
Ten głaz, gdzie Dante siadywał wieczorem
I gdzieśmy dusze w rozmowach odzieli
Smutku kolorem...


Niechaj znów dłonią gorącą obwodzę,
Jak w Santa Croce[4], po śladach tych dłóta,
Którymi przeszła psyche twa, po drodze
W rzeźbę zakuta...

I niechaj echa w kopułach wiszące,
Pod których drżeniem staliśmy oboje,
Lecą, jak ptaki, na zachodnie słońce,
Na serce moje...Grafika na koniec utworu 3.png

Przypisy

  1. »Lecę na skrzydłach myśli do nieba«.
  2. Słynna kampanila (dzwonnica) Giotta przy katedrze florenckiej.
  3. Lungarno — ulice, ciągnące się wzdłuż rzeki po obu brzegach Arna we Florencyi.
  4. Santa Croce — gotycki kościół św. Krzyża, dzieło Arnolfa di Cambio, w nim pomnik Dantego z r. 1829; w tymże kościele w kaplicy św. Wawrzyńca znajduje się obok pomnika hr. Zofii Zamoyskiej rzeźba Lenartowicza, drzwi bronzowe do pomnika matki filozofa Augusta Cieszkowskiego. W pierwszym krużganku obok kościoła, przed kaplicą Pazzi, w prawej ścianie umieszczona rzeźba w bronzie, przedstawiająca stracenie powstańca polskiego w r. 1863, jest dziełem również naszego poety-rzeźbiarza.


 
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Maria Konopnicka.