Prosta odpowiedź


Prosta odpowiedź
Prosta odpowiedź
Ujednoznacznienie
Tytuł ten odnosi się do więcej niż jednego tekstu.

Prosta odpowiedź – wiersz Władysława Orkana