<<< Dane tekstu >>>
Autor Tadeusz Boy-Żeleński
Tytuł Opowieść dziadkowa o cudach Rapperswylskich
Pochodzenie Słówka. Zbiór wierszy i piosenek
Wydawca Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Data wyd. 1913
Druk Drukarnia Narodowa
Miejsce wyd. Lwów
Inne Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

OPOWIEŚĆ DZIADKOWA O CUDACH RAPPERSWYLSKICH.

(Napisał Boy & Taper).

Nuta jak na str. 102.
\relative c' {\clef treble
\key f \major
\time 3/4
\tempo \markup { \small \medium \italic "Bardzo powolne tempo mazura" }
c8[ f] f8 f4. |
e8 d c2 |
e8 f g4 g8 e |
g8 a f2 |
\autoBeamOff
a4 g16[ e] f[ a] c8*2\fermata |
\autoBeamOn
bes8 a g\noBeam g4. |
\autoBeamOff
a4 g16[ e] f[ a] c4\fermata |
\autoBeamOn
bes8 a g\noBeam g4. |
c,8 bes'4 g8 a\noBeam a16 f |
g16 c, g' c, g' c, g' a f4 |
f2 \bar "|."
}
[1]
Posłuchajcie ludkowie
Co wam dziadek opowie
Niech odpocznie sobie kwila;
Wędruje jaz z Raperswila
Straśne cuda tam widział.

Siedzi tam, moiściewy,
Jenszy dziaduś poczciwy,
Na ślusarce się rozumi
Róźne śpasy kleić umi:
Zrobili go Koperą.

Jeżdżą ludzie z niebliska
Do onego zamczyska;
Same godne cudzoziemce
Jangliki, Turki i Niemce:
Syćko gęby otwiera.

Jest tam kijek Kościuszki,
Króla Piasta garnuszki,

I fajeczka Kopernika,
Z której se pan kustosz pyka
jak jest w dobrym humorze.

Suwarowa nahajka,
I Kolumba dwa jajka[2],
Kierezyja[3] wenecjańska
I dziewica orlijańska:
Syćko wisi se społem.

Jest też lanszaft[4] galanty:
Tycyjany, Rembranty[5]
Sam pan kustosz je malował,
Fatygi se nie żałował:
Syćko la tej ojczyzny,

Zazdrościł jeden drugi
Takiej wielgiej zasługi;
Zrobiły się straśne chryje:
Dawajcież tu konwisyje
Niech jak beło uświadczy.

Więc w zamczysko obronne
Jadą... głowy koronne,
Lament robią żałośliwy,
Ze w tej Polsce nieszczęśliwej
Jaje mędrsze od kury.

Co tu długo pyskować?
Starszych trzeba szanować;
Więc orzekły pany sędzie,
Że jak beło tak i będzie
La dobrego przykładu.  1. Przypis własny Wikiźródeł Nut w skanie tej strony nie ma; dołączone zostały ze str. 102 przez zespół Wikiźródeł.
  2. Przypis własny Wikiźródeł Kolumba dwa jajkaKrzysztof Kolumb miał rzekomo rozwiązać zagadkę, jak ustawić jajko w pionie, nad którym to zadaniem zastanawiało się wielu. Kolumb postawił je na sztorc rozbijając lekko skorupkę. Sformułowanie używane jako określenie prostego rozwiązania trudnego z pozoru zadania.
  3. Przypis własny Wikiźródeł kierezyja, kierezja — bogato wyszywana sukmana krakowska.
  4. Przypis własny Wikiźródeł lanszaft, landszaft (z niem. Landschaft) — daw. obraz przedstawiający krajobraz; także: żart., pogard. o obrazie o słabych walorach artystycznych.
  5. Przypis własny Wikiźródeł Tycjany, Rembranty — Tycjan, właśc. Tiziano Vecelli (ok. 1490-1576) — włoski malarz renesansowy; Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) — holenderski malarz barokowy; uważani za jednych z najwybitniejszych malarzy swoich epok.

Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Tadeusz Boy-Żeleński.