Biblia Gdańska/Pierwsza Księga Kronik – Inne języki