Biblia Gdańska/Pierwsza Księga Samuela – Inne języki