Biblia Gdańska/Pierwsze Księgi Moyżeszowe – Inne języki