Biblia Gdańska/Proroctwo Zacharyaszowe – Inne języki