Chadży Abrek (Lermontow, przekł. Grudziński) – Inne języki