Koran (tłum. Buczacki, 1858)/Rozdział LXVII – Inne języki