Strona:Archiwum Wróblewieckie - Zeszyt III (plik mały - 1 str. na 1str. pdf-u).pdf/24: Różnice pomiędzy wersjami

 
Status stronyStatus strony
-
Przepisana
+
Skorygowana
Nagłówek (noinclude):Nagłówek (noinclude):
Linia 1: Linia 1:
  +
{{Numeracja stron||— XX —|}}
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
{{tab}} Jeszcze jeden „list Katarzyny z Potockich Kosakowskiej do Stanisława Szczęsnego Potockiego, generała artylerji koronnej.”<br />
+
{{tab}}Jeszcze jeden {{Roz*|„list Katarzyny z Potockich Kossakowskiej}} do Stanisława Szczęsnego Potockiego, generała artylerji koronnej.”<br>
{{tab}}„Dwa listy Kościuszki”.<br />
+
{{tab}}{{Roz*|„Dwa listy Kościuszki”.}}<br>
{{tab}} „Listy Ignacego Potockiego do córki Krystyny” – i <br />
+
{{tab}}{{Roz*|„Listy Ignacego Potockiego}} do córki Krystyny” – i<br>
{{tab}}„List Wawrzyńca Engeströma <ref>Do wiązanki tej dołączył nakładca „Manifest generalności barskiej z dnia 26. listopada 1773 r.” Powody, jakie go do tego skłoniły wymienione są na czele manifestu.</ref> <br />
+
{{tab}}{{Roz*|„List Wawrzyńca Engeströma.”}}<ref>Do wiązanki tej dołączył nakładca „Manifest generalności barskiej z dnia 26. listopada 1773 r.” Powody, jakie go do tego skłoniły wymienione są na czele manifestu.</ref><br>
{{tab}}Poprzestajemy na samem wyliczeniu tytułów tylko, – kilka bowiem słów objaśniających, a raczej oceniających rękopis „Histroji królów elekcyjnych” napisał sam wydawca i poprzedził niemi takową – a przy „Historji wyprawy Jana II pod Wiedeń” i „Listach Ignacego Potockiego do córki Krystyny” uprzedził nas znowu w tem p. Agaton Giller redaktor „Ruchu Literackiego”, w którem to piśmie wszystko co w niniejszym zeszycie „Archiwum Wróblewieckiego” wydawca zamieścił w r. z. po raz pierwszy ogłoszone zostało. <ref>Wspomnieliśmy o tem i dla tego także, ażeby krytyka nie uczyniła nam zarzutu , z powodu układu artykułów, w niniejszym zeszycie, a raczej porządkowi w jakim jeden po drugim następuje. W takim porządku drukował je wydawca w „Ruchu Literackim”, a ponieważ zeszyt niniejszy „Archiwum Wróblewieckiego” podobnie jak i poprzedni jest odbitką „Ruchu” niepodobna więc było zmienić porządku i zamieścić wszystkie listy razem.</ref> Objaśniliśmy tylko wszystek ten tekst, zamieszczając te objaśnienia na końcu zeszytu.<br />
+
{{tab}}Poprzestajemy na samem wyliczeniu tytułów tylko, – kilka bowiem słów objaśniających, a raczej oceniających rękopis „Historji królów elekcyjnych” napisał sam wydawca i poprzedził niemi takową – a przy „Historji wyprawy Jana III pod Wiedeń” i „Listach Ignacego Potockiego do córki Krystyny” uprzedził nas znowu w tem p. [[Autor:Agaton Giller|{{Rozstrzelony|Agaton Giller}}]] redaktor „Ruchu Literackiego”, w którem to piśmie wszystko co w niniejszym zeszycie „Archiwum Wróblewieckiego” wydawca zamieścił w r. z. po raz pierwszy ogłoszone zostało.<ref>Wspomnieliśmy o tem i dla tego także, ażeby krytyka nie uczyniła nam zarzutu, z powodu układu artykułów, w niniejszym zeszycie, a raczej porządkowi w jakim jeden po drugim następuje. W takim porządku drukował je wydawca w „Ruchu Literackim”, a ponieważ zeszyt niniejszy „Archiwum Wróblewieckiego” podobnie jak i poprzedni jest {{Rozstrzelony|odbitką}} „Ruchu” niepodobna więc było zmienić porządku i zamieścić wszystkie listy razem.</ref> Objaśniliśmy tylko wszystek ten tekst, zamieszczając te objaśnienia na końcu zeszytu.<br>
{{tab}}Do wiązanki tej dołączył nakładca „Manifest generalności barskiej z dnia 26. listopada 1773 r.” Powody, jakie go do tego skłoniły wymienione są na czele manifestu.<br />