Strona:PL Toeppen Max - Wierzenia mazurskie 1894.djvu/9: Różnice pomiędzy wersjami

m
 
 
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
{{tab}}Podając w ''Wiśle'' przekład dzieła Töppena, spełniamy niewykonany zamiar O. Kolberga i, zdaje się nam, oddajemy prawdziwą usługę czytelnikom. Wspomniany ludoznawca nasz tak mówi w referacie o książce Töppena (w ''Bibljotece Warszaw.'' 1868, t. II, str. 331): „Dzieło to zamierzam w przyszłości podać w przekładzie polskim i uzupełnić je wielu pozyskać się jeszcze z tamtych stron mogącemi nabytkami, a nadto pomnożyć pieśniami mazurskiemi przez ś.&nbsp;p. Gizewjusza w okolicy Ostrodu zebranemi i przesłanemi w rękopisie K. W. Wójcickiemu, który nie wahał się mi go powierzyć. Pomimo obfitości materjału, zawartego w tym rękopisie, dający się w nim przecież uczuwać brak stosownej do każdej pieśni melodji wzywać się mnie zdaje do odbycia oddzielnej w tamte okolice podróży, w interesie muzyki zarówno, jak i etnografji.“ I dalej (str. 332): „Uznając wielką p. Töppena zasługę, niemała mu się i z naszej strony należy wdzięczność, że w imię nauki, wyręczając nas, obeznał nas z zapomnianym tym ludem i nie szczędził trudu nad wydobyciem ukrytych w jego łonie skarbów duchowych.“ Od czasu, gdy O. Kolberg to pisał, zjawiło się nie mało prac o Mazurach (wspomnimy dziełko W. Kętrzyńskiego i liczne artykuły w ''Wiśle'', ''Pamiętniku Fizjograficznym'' i innych czasopismach); znakomitym ich dopełnieniem stanie się, nie wątpimy, przetłumaczenie całości dzieła M. Töppena, które w ciągu roku bieżącego ''Wisła'' pomieści. Tytuł jego brzmi w oryginale: ''Aberglauben aus Masuren, mit einem Anhange, enthaltend Masurische Sagen und Mährchen''. Wyd. 2-ie, pomnożone licznemi przyczynkami i dodatkiem. Gdańsk 1867, str. 168 w 8-ce. Autor ogłosił również r. 1870 dzieje Mazur p.&nbsp;n. ''Geschichte Masurens'', ein Beitrag zur preussischen Landes- und Kulturgeschichte, nach gedruckten und ungedruckten Quellen, Gdańsk, str. 571 w 8-ce. W przypiskach zwracamy uwagę na usterki, wynikające z niedość dokładnej u autora znajomości języka Mazurów; w tekście spotykane wyrazy polskie poprawialiśmy według innych o Mazurach ogłoszonych przyczynków. Cała rzecz wyjdzie w osobnej odbitce, w roku przyszłym.<br>
+
{{tab}}Podając w ''Wiśle'' przekład dzieła Töppena, spełniamy niewykonany zamiar [[Autor:Oskar Kolberg|O. Kolberga]] i, zdaje się nam, oddajemy prawdziwą usługę czytelnikom. Wspomniany ludoznawca nasz tak mówi w referacie o książce Töppena (w ''Bibljotece Warszaw.'' 1868, t. II, str. 331): „Dzieło to zamierzam w przyszłości podać w przekładzie polskim i uzupełnić je wielu pozyskać się jeszcze z tamtych stron mogącemi nabytkami, a nadto pomnożyć pieśniami mazurskiemi przez ś.&nbsp;p. [[:w:Gustaw Gizewiusz|Gizewjusza]] w okolicy Ostrodu zebranemi i przesłanemi w rękopisie [[Autor:Kazimierz Władysław Wóycicki|K. W. Wójcickiemu]], który nie wahał się mi go powierzyć. Pomimo obfitości materjału, zawartego w tym rękopisie, dający się w nim przecież uczuwać brak stosownej do każdej pieśni melodji wzywać się mnie zdaje do odbycia oddzielnej w tamte okolice podróży, w interesie muzyki zarówno, jak i etnografji.“ I dalej (str. 332): „Uznając wielką p. Töppena zasługę, niemała mu się i z naszej strony należy wdzięczność, że w imię nauki, wyręczając nas, obeznał nas z zapomnianym tym ludem i nie szczędził trudu nad wydobyciem ukrytych w jego łonie skarbów duchowych.“ Od czasu, gdy O. Kolberg to pisał, zjawiło się nie mało prac o Mazurach (wspomnimy [[O Mazurach|dziełko]] [[Autor:Wojciech Kętrzyński|W. Kętrzyńskiego]] i liczne artykuły w ''Wiśle'', ''Pamiętniku Fizjograficznym'' i innych czasopismach); znakomitym ich dopełnieniem stanie się, nie wątpimy, przetłumaczenie całości dzieła M. Töppena, które w ciągu roku bieżącego ''Wisła'' pomieści. Tytuł jego brzmi w oryginale: ''Aberglauben aus Masuren, mit einem Anhange, enthaltend Masurische Sagen und Mährchen''. Wyd. 2-ie, pomnożone licznemi przyczynkami i dodatkiem. Gdańsk 1867, str. 168 w 8-ce. Autor ogłosił również r. 1870 dzieje Mazur p.&nbsp;n. ''Geschichte Masurens'', ein Beitrag zur preussischen Landes- und Kulturgeschichte, nach gedruckten und ungedruckten Quellen, Gdańsk, str. 571 w 8-ce. W przypiskach zwracamy uwagę na usterki, wynikające z niedość dokładnej u autora znajomości języka Mazurów; w tekście spotykane wyrazy polskie poprawialiśmy według innych o Mazurach ogłoszonych przyczynków. Cała rzecz wyjdzie w osobnej odbitce, w roku przyszłym.<br>
 
{{tab|80|%}}''Redakcja „Wisły.“
 
{{tab|80|%}}''Redakcja „Wisły.“
 
<br><br>{{---}}<br><br>
 
<br><br>{{---}}<br><br>
40 842

edycje