Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 3.djvu/41: Różnice pomiędzy wersjami

grafika
 
(grafika)
 
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
roślina z rodziny dziurawcowatych, dziurawiec; '''ś.''' chleb — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Świętojanek|Świętojanek]]; owoc świętojanka w kształcie słodkich i mięsistych strączków jadalnych.<br /><br />
+
roślina z rodziny dziurawcowatych, dziurawiec; '''ś.''' chleb — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Świętojanek|Świętojanek]]; owoc świętojanka w kształcie słodkich i mięsistych strączków jadalnych.<br><br>{{tns|[[Plik:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Świętojański.png|100px|right]]}}
{{tab}}'''Świętojańskie''' (-ego), zadatek, da wany przy umowie rocznej, zawieranej na św. Jana.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętojańskie''' (-ego), zadatek, da wany przy umowie rocznej, zawieranej na św. Jana.<br><br>
{{tab}}'''Świętojerski''', odnoszący ś. do św. Jerzego.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętojerski''', odnoszący ś. do św. Jerzego.<br><br>
{{tab}}'''Świętokaźca''', profanator świętości, świętokradca.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokaźca''', profanator świętości, świętokradca.<br><br>
{{tab}}'''Świętokaźny''', profanujący rzeczy święte.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokaźny''', profanujący rzeczy święte.<br><br>
{{tab}}'''Świętokłamca''', człowiek, nie dotrzymujący ślubu, złożonego Bogu.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokłamca''', człowiek, nie dotrzymujący ślubu, złożonego Bogu.<br><br>
{{tab}}'''Świętokradca''', człowiek, który kradnie rzeczy święte, należące do kościoła, profanator świętości.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokradca''', człowiek, który kradnie rzeczy święte, należące do kościoła, profanator świętości.<br><br>
{{tab}}'''Świętokradzki''', odnoszący ś. do świętokradztwa, dokonany przez świętokradcę.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokradzki''', odnoszący ś. do świętokradztwa, dokonany przez świętokradcę.<br><br>
{{tab}}'''Świętokradztwo''', przywłaszczenie sobie rzeczy świętej, własności kościelnej; znieważenie, profanacja świętości.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokradztwo''', przywłaszczenie sobie rzeczy świętej, własności kościelnej; znieważenie, profanacja świętości.<br><br>
{{tab}}'''Świętokrzyski''', od Św. Krzyża, dotyczący Św. Krzyża; '''Ś-skie''' góry = nazwa gór w ziemi Radomskiej; '''Ś-a''', nazwa ulicy w Warszawie.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokrzyski''', od Św. Krzyża, dotyczący Św. Krzyża; '''Ś-skie''' góry = nazwa gór w ziemi Radomskiej; '''Ś-a''', nazwa ulicy w Warszawie.<br><br>
{{tab}}'''Świętokupca''', '''Świętokupiec''', człowiek handlujący, kupczący świętemi rzeczami, urzędami kościelnemi i&nbsp;t.&nbsp;d., świętoprzedawca.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokupca''', '''Świętokupiec''', człowiek handlujący, kupczący świętemi rzeczami, urzędami kościelnemi i&nbsp;t.&nbsp;d., świętoprzedawca.<br><br>
{{tab}}'''Świętokupski''', odnoszący ś. do świętokupcy, właściwy świętokupcy.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokupski''', odnoszący ś. do świętokupcy, właściwy świętokupcy.<br><br>
{{tab}}'''Świętokupstwo''', handlowanie, kupczenie rzeczami świętemi, urzędami kościelnemi i&nbsp;t.&nbsp;d.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętokupstwo''', handlowanie, kupczenie rzeczami świętemi, urzędami kościelnemi i&nbsp;t.&nbsp;d.<br><br>
{{tab}}'''Świętołupstwo''', rabunek kościoła, świętokradztwo.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętołupstwo''', rabunek kościoła, świętokradztwo.<br><br>
{{tab}}'''Świętomarcińskie''' (-ego), komorne, płacone na św. Marcina.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętomarcińskie''' (-ego), komorne, płacone na św. Marcina.<br><br>
{{tab}}'''Świętomyślność''', świętość myśli.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętomyślność''', świętość myśli.<br><br>
{{tab}}'''Świętomyślny''', mający święte myśli, święcie myślący.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętomyślny''', mający święte myśli, święcie myślący.<br><br>
{{tab}}'''Świętopietrze''', dobrowolna ofiara, składana papieżowi na rzeczy kościoła, opłata, posyłana w wiekach średnich z Polski do Rzymu każdego roku na lampy w kościele św. Piotra (grosz św. Piotra w Polsce płacono do końca panowania Zygmunta Augusta).<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętopietrze''', dobrowolna ofiara, składana papieżowi na rzeczy kościoła, opłata, posyłana w wiekach średnich z Polski do Rzymu każdego roku na lampy w kościele św. Piotra (grosz św. Piotra w Polsce płacono do końca panowania Zygmunta Augusta).<br><br>
{{tab}}'''Świętoprzedawca''' — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Świętokupca|Świętokupca]].<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętoprzedawca''' — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Świętokupca|Świętokupca]].<br><br>
{{tab}}'''Śwlętoruski''', święty u Rusinów.<br /><br />
+
{{tab}}'''Śwlętoruski''', święty u Rusinów.<br><br>
{{tab}}'''Świętosporny''', sprzeczny w rzeczach świętych.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętosporny''', sprzeczny w rzeczach świętych.<br><br>
{{tab}}'''Świętoszek''', fałszywy nabożniś, bigot, liziobrazek, obłudnik nabożny; owad z rzędu tęgopokrywych.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętoszek''', fałszywy nabożniś, bigot, liziobrazek, obłudnik nabożny; owad z rzędu tęgopokrywych.<br><br>
{{tab}}'''Świętoszka''', forma żeńs. od [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Świętoszek|Świętoszek]].<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętoszka''', forma żeńs. od [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Świętoszek|Świętoszek]].<br><br>
{{tab}}'''Świętoszkostwo''', rola, charakter świętoszka, bigoterja, niewiara, obłudna pobożność.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętoszkostwo''', rola, charakter świętoszka, bigoterja, niewiara, obłudna pobożność.<br><br>
{{tab}}'''Świętość''', charakter, przymiot tego, co jest święte, poświęcone, uświęcone; charakter tego, co otoczone powszechną czcią, szacunkiem; w ''lm.'' '''ś-i''', rzeczy święte, rzeczy poświęcane, relikwje.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętość''', charakter, przymiot tego, co jest święte, poświęcone, uświęcone; charakter tego, co otoczone powszechną czcią, szacunkiem; w ''lm.'' '''ś-i''', rzeczy święte, rzeczy poświęcane, relikwje.<br><br>
{{tab}}'''Świętośpiewny''', odnoszący ś. do świętobliwego śpiewu.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętośpiewny''', odnoszący ś. do świętobliwego śpiewu.<br><br>
{{tab}}'''Świętować''', obchodzić święta; nic nie robić, próżnować.<br /><br />
+
{{tab}}'''Świętować''', obchodzić święta; nic nie robić, próżnować.<br><br>
 
{{tab}}'''Święty''', z istoty swojej nie ulegający grzechowi, zupełnie doskonały: Bóg; zaliczony przez kościół do rzędu błogosławionych, którym ś. cześć oddaje; mający udział w świętości Boskiej: '''ś.''' patron, '''ś.''' anioł; poświęcony Bogu, uświęcony przez religję, mający związek z religją: '''ś.''' dzień, '''ś-e''' rzeczy, '''ś-e''' miejsce, '''ś.''' przybytek, Pismo '''Ś-e''' = Stary i Nowy Testament; rok '''ś.''' = miłościwe lato, jubileusz; Msza '''Ś-a'''; historja '''ś-a''' = historja narodu izraelskiego według Starego Testamentu oraz dzieje Chrystusa i apostołów; Ziemia '''Ś-a''' = Palestyna; gieografja '''ś-a''' = gieografja Palestyny; Ojciec '''Ś.''' =
 
{{tab}}'''Święty''', z istoty swojej nie ulegający grzechowi, zupełnie doskonały: Bóg; zaliczony przez kościół do rzędu błogosławionych, którym ś. cześć oddaje; mający udział w świętości Boskiej: '''ś.''' patron, '''ś.''' anioł; poświęcony Bogu, uświęcony przez religję, mający związek z religją: '''ś.''' dzień, '''ś-e''' rzeczy, '''ś-e''' miejsce, '''ś.''' przybytek, Pismo '''Ś-e''' = Stary i Nowy Testament; rok '''ś.''' = miłościwe lato, jubileusz; Msza '''Ś-a'''; historja '''ś-a''' = historja narodu izraelskiego według Starego Testamentu oraz dzieje Chrystusa i apostołów; Ziemia '''Ś-a''' = Palestyna; gieografja '''ś-a''' = gieografja Palestyny; Ojciec '''Ś.''' =