Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 3.djvu/62: Różnice pomiędzy wersjami

grafika
 
(grafika)
 
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
{{tab}}'''Teantropologja''', ''gr.'', nauka o połączeniu boskości i ludzkości w Chrystusie.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teantropologja''', ''gr.'', nauka o połączeniu boskości i ludzkości w Chrystusie.<br><br>
{{tab}}'''Teatr''', ''gr.'', gmach, gdzie odbywają ś. przedstawienia sceniczne, widowisko, spektakl; sztuki teatralne; miejscowość, gdzie zachodzą pewne wypadki, widownia, pole działania; '''t.''' anatomiczny = sala, w której odbywają ś. wykłady anatomji i doświadczeń na trupach; '''t.''' wojny = miejscowości, zajęte przez wojsko bijące ś., objęte wojną; bitwy w tych miejscowościach.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teatr''', ''gr.'', gmach, gdzie odbywają ś. przedstawienia sceniczne, widowisko, spektakl; sztuki teatralne; miejscowość, gdzie zachodzą pewne wypadki, widownia, pole działania; '''t.''' anatomiczny = sala, w której odbywają ś. wykłady anatomji i doświadczeń na trupach; '''t.''' wojny = miejscowości, zajęte przez wojsko bijące ś., objęte wojną; bitwy w tych miejscowościach.<br><br>
{{tab}}'''Teatralja''', ''gr.'', rzeczy, należące do teatru; wszystko, co dotyczy teatru.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teatralja''', ''gr.'', rzeczy, należące do teatru; wszystko, co dotyczy teatru.<br><br>
{{tab}}'''Teatralnie''', ''gr.'', ''przysł.'', sposobem teatralnym, jak na teatrze, sztucznie, z przesadą, nienaturalnie.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teatralnie''', ''gr.'', ''przysł.'', sposobem teatralnym, jak na teatrze, sztucznie, z przesadą, nienaturalnie.<br><br>
{{tab}}'''Teatralność''', ''gr.'', cecha tego, co jest teatralne, sztuczność, przesadność.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teatralność''', ''gr.'', cecha tego, co jest teatralne, sztuczność, przesadność.<br><br>
{{tab}}'''Teatralny''', ''gr.'', dotyczący teatru, należący do teatru; sztuka '''t-a''' = mogąca być przedstawianą na scenie; sztuczny, wymuszony, nienaturalny, przesadny, efektowny.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teatralny''', ''gr.'', dotyczący teatru, należący do teatru; sztuka '''t-a''' = mogąca być przedstawianą na scenie; sztuczny, wymuszony, nienaturalny, przesadny, efektowny.<br><br>
{{tab}}'''Teatroman''', ''gr.'', miłośnik {{Korekta|teatru|teatru.}}<br /><br />
+
{{tab}}'''Teatroman''', ''gr.'', miłośnik {{Korekta|teatru|teatru.}}<br><br>
{{tab}}'''Teatromanja''', ''gr.'', przesadne zamiłowanie teatru.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teatromanja''', ''gr.'', przesadne zamiłowanie teatru.<br><br>
{{tab}}'''Teatyni''', ''wł.'', zakon, założony przez św. Kajetana i Jana Piotra Caraffę (później papieża Pawła IV), w mieście Chieri czyli Theate (fig.).<br /><br />
+
[[Plik:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Teatyni.png|100px|right]]{{tab}}'''Teatyni''', ''wł.'', zakon, założony przez św. Kajetana i Jana Piotra Caraffę (później papieża Pawła IV), w mieście Chieri czyli Theate (fig.).<br><br>
{{tab}}'''Teatyński''', ''wł.'', należący do Teatynów.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teatyński''', ''wł.'', należący do Teatynów.<br><br>
{{tab}}'''Tebaida''', ''egips.'', pustelnia, samotnia.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tebaida''', ''egips.'', pustelnia, samotnia.<br><br>
{{tab}}'''Tebel''', '''Tybel''', ''nm.'', kół, czop, klin; u stolarza: rodzaj świdra, w którym jeden jego brzeg jednocześnie podrzyna deskę.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tebel''', '''Tybel''', ''nm.'', kół, czop, klin; u stolarza: rodzaj świdra, w którym jeden jego brzeg jednocześnie podrzyna deskę.<br><br>
{{tab}}'''Tebenki''', '''Tebienki''', '''Tebinki''', '''Tybinki''' — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Tabinki|Tabinki]].<br /><br />
+
{{tab}}'''Tebenki''', '''Tebienki''', '''Tebinki''', '''Tybinki''' — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Tabinki|Tabinki]].<br><br>
{{tab}}'''Teblowy''', ''nm.'', dotyczący tebla.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teblowy''', ''nm.'', dotyczący tebla.<br><br>
{{tab}}'''Technematoteka''', ''gr.'', zbiór wytworów sztuki, muzeum.<br /><br />
+
{{tab}}'''Technematoteka''', ''gr.'', zbiór wytworów sztuki, muzeum.<br><br>
{{tab}}'''Technicznie''', ''przysł.'', wyrażeniem technicznym, właściwym jakiej nauce, sztuce, sposobem technicznym.<br /><br />
+
{{tab}}'''Technicznie''', ''przysł.'', wyrażeniem technicznym, właściwym jakiej nauce, sztuce, sposobem technicznym.<br><br>
{{tab}}'''Techniczny''', ''gr.'', tyczący ś. zewnętrznej, rzeczowej strony jakiej sztuki lub rzemiosła; '''t-e''' wyrażenia = nazwy naukowe, wyrażenia właściwe wyłącznie jakiej sztuce, nauce, zawodowi, rzemiosłu.<br /><br />
+
{{tab}}'''Techniczny''', ''gr.'', tyczący ś. zewnętrznej, rzeczowej strony jakiej sztuki lub rzemiosła; '''t-e''' wyrażenia = nazwy naukowe, wyrażenia właściwe wyłącznie jakiej sztuce, nauce, zawodowi, rzemiosłu.<br><br>
{{tab}}'''Techniczość''', ''gr.'', cecha tego, co jest techniczne.<br /><br />
+
{{tab}}'''Techniczość''', ''gr.'', cecha tego, co jest techniczne.<br><br>
{{tab}}'''Technik''', ''gr.'', człowiek, posiadający teoretyczne i praktyczne wiadomości w zakresie jakiego przemysłu lub fachu; człowiek, prowadzący dział i roboty, dotyczące jakiego przemysłu.<br /><br />
+
{{tab}}'''Technik''', ''gr.'', człowiek, posiadający teoretyczne i praktyczne wiadomości w zakresie jakiego przemysłu lub fachu; człowiek, prowadzący dział i roboty, dotyczące jakiego przemysłu.<br><br>
{{tab}}'''Technika''', ''gr.'', zbiór sposobów, tyczących ś. wykonania jakiej czynności, pracy w dziedzinie sztuk, przemysłu i rzemiosł; biegłość w wykonaniu, wprawa; wyższy techniczny zakład naukowy; '''t.''' kultury = meljoracje rolne, dotyczące ulepszania gruntu, nawodnienia, regulowania wód gospodarstwa leśnego i&nbsp;t.&nbsp;p.<br /><br />
+
{{tab}}'''Technika''', ''gr.'', zbiór sposobów, tyczących ś. wykonania jakiej czynności, pracy w dziedzinie sztuk, przemysłu i rzemiosł; biegłość w wykonaniu, wprawa; wyższy techniczny zakład naukowy; '''t.''' kultury = meljoracje rolne, dotyczące ulepszania gruntu, nawodnienia, regulowania wód gospodarstwa leśnego i&nbsp;t.&nbsp;p.<br><br>
{{tab}}'''Technikum''', ''gr.'', zakład naukowy niższego lub średniego typu, kształcący np. werkmajstrów; wyższa szkoła politechniczna.<br /><br />
+
{{tab}}'''Technikum''', ''gr.'', zakład naukowy niższego lub średniego typu, kształcący np. werkmajstrów; wyższa szkoła politechniczna.<br><br>
{{tab}}'''Technolit''', ''gr.'', kamień sztuczny.<br /><br />
+
{{tab}}'''Technolit''', ''gr.'', kamień sztuczny.<br><br>
{{tab}}'''Technolog''', ''gr.'', człowiek biegły w naukach stosowanych w przemyśle, rękodziełach i rzemiosłach.<br /><br />
+
{{tab}}'''Technolog''', ''gr.'', człowiek biegły w naukach stosowanych w przemyśle, rękodziełach i rzemiosłach.<br><br>
{{tab}}'''Technologiczny''', ''gr.'', odnoszący ś. do technologji, dotyczący technologa; instytut '''t.''' = wyższa szkoła, gdzie uczą nauk stosowanych, mechaniki, budownictwa, chemji i&nbsp;t.&nbsp;p.<br /><br />
+
{{tab}}'''Technologiczny''', ''gr.'', odnoszący ś. do technologji, dotyczący technologa; instytut '''t.''' = wyższa szkoła, gdzie uczą nauk stosowanych, mechaniki, budownictwa, chemji i&nbsp;t.&nbsp;p.<br><br>
 
{{tab}}'''Technologja''', ''gr.'', nauka zajmująca ś. sposobami przetwarzania surowych materjałów w {{pp|przemy|śle}}
 
{{tab}}'''Technologja''', ''gr.'', nauka zajmująca ś. sposobami przetwarzania surowych materjałów w {{pp|przemy|śle}}