Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 3.djvu/63: Różnice pomiędzy wersjami

grafika
 
(grafika)
 
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
{{pk|przemy|śle}} i rękodzielnictwie; nauka o przyrządach, maszynach i urządzeniach zastosowanych do przemysłu; instytut technologiczny, wydział technologiczny.<br /><br />
+
{{pk|przemy|śle}} i rękodzielnictwie; nauka o przyrządach, maszynach i urządzeniach zastosowanych do przemysłu; instytut technologiczny, wydział technologiczny.<br><br>
{{tab}}'''Tedy''', ''spójn.'', więc, przeto; wtedy, w takim razie, a zatym.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tedy''', ''spójn.'', więc, przeto; wtedy, w takim razie, a zatym.<br><br>
{{tab}}'''Teetotalizm''', ''łć.'', zasady życia i postępowanie abstynentów.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teetotalizm''', ''łć.'', zasady życia i postępowanie abstynentów.<br><br>
{{tab}}'''Tegoczesny''', żyjący a. istniejący w obecnym czasie, pochodzący z naszych czasów, z naszej epoki, teraźniejszy, nowszy, współczesny, dziejowy.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tegoczesny''', żyjący a. istniejący w obecnym czasie, pochodzący z naszych czasów, z naszej epoki, teraźniejszy, nowszy, współczesny, dziejowy.<br><br>
{{tab}}'''Tegocześnie''', ''przysł.'', współcześnie nam, w naszych czasach, obecnie, dzisiaj.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tegocześnie''', ''przysł.'', współcześnie nam, w naszych czasach, obecnie, dzisiaj.<br><br>
{{tab}}'''Tegodniowy''', '''Tegodzienny''', dotyczący tego dnia, dokonany w tym dniu, o którym mowa.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tegodniowy''', '''Tegodzienny''', dotyczący tego dnia, dokonany w tym dniu, o którym mowa.<br><br>
{{tab}}'''Tegomiesięczny''', dotyczący tegoż miesiąca, pochodzący z niniejszego, obecnego miesiąca.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tegomiesięczny''', dotyczący tegoż miesiąca, pochodzący z niniejszego, obecnego miesiąca.<br><br>
{{tab}}'''Tegoroczny''', dotyczący tego roku, pochodzący z niniejszego, bieżącego roku; jary, latosi.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tegoroczny''', dotyczący tego roku, pochodzący z niniejszego, bieżącego roku; jary, latosi.<br><br>
{{tab}}'''Tegowieczny''', dotyczący tego wieku, pochodzący z niniejszego wieku.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tegowieczny''', dotyczący tego wieku, pochodzący z niniejszego wieku.<br><br>
{{tab}}'''Tegwiksyn''', rodzaj dużej jaszczurki pokrytej łuskami, zamieszkujący Amerykę południową (fig.).<br /><br />
+
[[Plik:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Tegwiksyn.png|180px|right]]{{tab}}'''Tegwiksyn''', rodzaj dużej jaszczurki pokrytej łuskami, zamieszkujący Amerykę południową (fig.).<br><br>
{{tab}}'''Teina''', ''łć.'', gorzki, krystaliczny alkaloid, zawarty w liściach herbaty chińskiej, własnościami zbliżony do kofeiny.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teina''', ''łć.'', gorzki, krystaliczny alkaloid, zawarty w liściach herbaty chińskiej, własnościami zbliżony do kofeiny.<br><br>
{{tab}}'''Teista''', ''gr.'', człowiek, wyznający zasady teizmu.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teista''', ''gr.'', człowiek, wyznający zasady teizmu.<br><br>
{{tab}}'''Teizm''', ''gr.'', wiara w Boga, jako najwyższą i jedyną przyczynę wszechrzeczy, Stwórcę i Rządcę świata, odrzucająca jednakże objawienie.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teizm''', ''gr.'', wiara w Boga, jako najwyższą i jedyną przyczynę wszechrzeczy, Stwórcę i Rządcę świata, odrzucająca jednakże objawienie.<br><br>
{{tab}}'''Tejsak''', ''nm.'', torba skórzana na pistolety (fig.)<br /><br />
+
[[Plik:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Tejsak.png|90px|right]]{{tab}}'''Tejsak''', ''nm.'', torba skórzana na pistolety (fig.)<br><br>
{{tab}}'''Tejst''', olejek pachnący.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tejst''', olejek pachnący.<br><br>
{{tab}}'''Tek''', ''malabar.'', rodzaj drzewa mocnego i twardego, używanego na ściany okrętowe, rosnącego w Indjach Wschod.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tek''', ''malabar.'', rodzaj drzewa mocnego i twardego, używanego na ściany okrętowe, rosnącego w Indjach Wschod.<br><br>
{{tab}}'''Teka''', ''gr.'', podłużna, zamykana torebka skórzana lub tekturowa na rysunki, papiery itp.; portfel; ''przen.'', urząd ministra; mądrość jego w '''t-e''' = sam ze swojej głowy nic nie umie; nakrycie, deka: '''t.''' na studni.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teka''', ''gr.'', podłużna, zamykana torebka skórzana lub tekturowa na rysunki, papiery itp.; portfel; ''przen.'', urząd ministra; mądrość jego w '''t-e''' = sam ze swojej głowy nic nie umie; nakrycie, deka: '''t.''' na studni.<br><br>
{{tab}}'''Tekin''', safjan turecki a. wołoski.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tekin''', safjan turecki a. wołoski.<br><br>
{{tab}}'''Tekinowy''', zrobiony z tekinu.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tekinowy''', zrobiony z tekinu.<br><br>
{{tab}}'''Tekst''', ''łć.'', treść, osnowa pisma lub mowy; wyjątek z Pisma Ś-go, będący przedmiotem kazania; słowa autora dzieła, naczelna część dzieła, dla odróżnienia od przypisków a. dodatków; objaśnienie do rycin; słowa, podkładane pod muzykę; gatunek czcionek.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tekst''', ''łć.'', treść, osnowa pisma lub mowy; wyjątek z Pisma Ś-go, będący przedmiotem kazania; słowa autora dzieła, naczelna część dzieła, dla odróżnienia od przypisków a. dodatków; objaśnienie do rycin; słowa, podkładane pod muzykę; gatunek czcionek.<br><br>
{{tab}}'''Tekstualny''', ''łć.'', dosłowny.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tekstualny''', ''łć.'', dosłowny.<br><br>
{{tab}}'''Tekstylny''', ''łć.'', tkacki, włóknisty: przemysł '''t.'''<br /><br />
+
{{tab}}'''Tekstylny''', ''łć.'', tkacki, włóknisty: przemysł '''t.'''<br><br>
{{tab}}'''Tektoniczny''', ''gr.'', odnoszący ś. do tworzenia się skorupy ziemskiej i jej pokładów; czapka '''t-a''' = wrzecionowato zakończony płat pewnej formacji gieologicznej, otoczony ze wszystkich stron utworami młodszej formacji; okno '''t-e''' = obszar pewnej formacji, wciśnięty pomiędzy pokłady innej formacji; linje '''t-e''' = linje pochyleń pokładów gieologicznych, połamane i powyginane zygzakowato; w ''gieol.:'' '''t-y''' proces = proces górotwórczy, zjawiska, powodujące tworzenie ś. gór i kierujące ich układem.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tektoniczny''', ''gr.'', odnoszący ś. do tworzenia się skorupy ziemskiej i jej pokładów; czapka '''t-a''' = wrzecionowato zakończony płat pewnej formacji gieologicznej, otoczony ze wszystkich stron utworami młodszej formacji; okno '''t-e''' = obszar pewnej formacji, wciśnięty pomiędzy pokłady innej formacji; linje '''t-e''' = linje pochyleń pokładów gieologicznych, połamane i powyginane zygzakowato; w ''gieol.:'' '''t-y''' proces = proces górotwórczy, zjawiska, powodujące tworzenie ś. gór i kierujące ich układem.<br><br>
{{tab}}'''Tektonika''', ''gr.'', wytwarzanie kunsztownych wyrobów z drzewa lub kamienia; system układu gieologicznego, układ skał; budowa, architektonika.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tektonika''', ''gr.'', wytwarzanie kunsztownych wyrobów z drzewa lub kamienia; system układu gieologicznego, układ skał; budowa, architektonika.<br><br>