Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 3.djvu/71: Różnice pomiędzy wersjami

grafika, poprawa linków
 
(grafika, poprawa linków)
 
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
{{pk|pierw|szej}} Rewolucji francuskiej (od 19-go lipca do 18-go sierpnia).<br /><br />
+
{{pk|pierw|szej}} Rewolucji francuskiej (od 19-go lipca do 18-go sierpnia).<br><br>
{{tab}}'''Termin''', ''łć.'', granica, kres; czas, wyznaczony na co; rata; czas zwłoki ostatecznego załatwienia; '''t.''' prekluzyjny — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Prekluzyjny|Prekluzyjny]]; stawić ś. na '''t.''' = na czas umówiony; uiścić ś. w '''t-ie''' = w czasie umówionym, naznaczonym; stan, położenie: być w niebezpiecznych, ciężkich '''t-ach'''; czas nauki w rzemiośle: oddać do '''t-u''', być w '''t-ie'''; wyraz właściwy jakiej nauce, nazwa naukowa; w logice: '''t.''' mniejszy = podmiot wniosku; '''t.''' większy = orzeczenie wniosku; '''t.''' średni = służy do porównania terminów mniejszego i większego i nie ukazuje ś. we wniosku; zbijać z '''t-u''' = mieszać, konfudować, zbijać z pantałyku.<br /><br />
+
{{tab}}'''Termin''', ''łć.'', granica, kres; czas, wyznaczony na co; rata; czas zwłoki ostatecznego załatwienia; '''t.''' prekluzyjny — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Prekluzja|Prekluzyjny]]; stawić ś. na '''t.''' = na czas umówiony; uiścić ś. w '''t-ie''' = w czasie umówionym, naznaczonym; stan, położenie: być w niebezpiecznych, ciężkich '''t-ach'''; czas nauki w rzemiośle: oddać do '''t-u''', być w '''t-ie'''; wyraz właściwy jakiej nauce, nazwa naukowa; w logice: '''t.''' mniejszy = podmiot wniosku; '''t.''' większy = orzeczenie wniosku; '''t.''' średni = służy do porównania terminów mniejszego i większego i nie ukazuje ś. we wniosku; zbijać z '''t-u''' = mieszać, konfudować, zbijać z pantałyku.<br><br>
{{tab}}'''Terminalnie''', ''łć.'', według formuły prawnej; ostatecznie.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminalnie''', ''łć.'', według formuły prawnej; ostatecznie.<br><br>
{{tab}}'''Terminalność''', ''łć.'', zachowanie terminów naukowych, terminologja; formalność prawna; formuła prawna.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminalność''', ''łć.'', zachowanie terminów naukowych, terminologja; formalność prawna; formuła prawna.<br><br>
{{tab}}'''Terminalny''', zrobiony według formuł prawnych, zrobiony formalnie; zgodny z terminologią.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminalny''', zrobiony według formuł prawnych, zrobiony formalnie; zgodny z terminologią.<br><br>
{{tab}}'''Terminata''', '''Terminatka''', ''łć.'', spis spraw do załatwienia, notatka, lista czego; rota przysięgi.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminata''', '''Terminatka''', ''łć.'', spis spraw do załatwienia, notatka, lista czego; rota przysięgi.<br><br>
{{tab}}'''Terminator''', ''łć.'', w rzemiośle: uczeń sposobiący ś. na czeladnika.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminator''', ''łć.'', w rzemiośle: uczeń sposobiący ś. na czeladnika.<br><br>
{{tab}}'''Terminista''', ''łć.'', zwolennik teorji o terminizmie.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminista''', ''łć.'', zwolennik teorji o terminizmie.<br><br>
{{tab}}'''Terminizm''', ''łć.'', pogląd, według którego Bóg daje człowiekowi pewien oznaczony czas do poprawy, po upływie którego nie może spodziewać ś. przebaczenia.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminizm''', ''łć.'', pogląd, według którego Bóg daje człowiekowi pewien oznaczony czas do poprawy, po upływie którego nie może spodziewać ś. przebaczenia.<br><br>
{{tab}}'''Terminolog''', ''gr.'', uczony, określający wyrazy i wyrażenia specjalne, dotyczące jakiej nauki lub fachu; nadający nazwy specjalnym gałęziom umiejętności.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminolog''', ''gr.'', uczony, określający wyrazy i wyrażenia specjalne, dotyczące jakiej nauki lub fachu; nadający nazwy specjalnym gałęziom umiejętności.<br><br>
{{tab}}'''Terminologiczny''', ''gr.'', dotyczący terminologji.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminologiczny''', ''gr.'', dotyczący terminologji.<br><br>
{{tab}}'''Terminologja''', ''gr.'', nauka o nazwach naukowych (terminach); w ściślejszym znaczeniu: ogół wyrażeń technicznych i nazw naukowych, używanych w jakiej nauce, sztuce lub umiejętności, jej tylko właściwych.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminologja''', ''gr.'', nauka o nazwach naukowych (terminach); w ściślejszym znaczeniu: ogół wyrażeń technicznych i nazw naukowych, używanych w jakiej nauce, sztuce lub umiejętności, jej tylko właściwych.<br><br>
{{tab}}'''Terminować''', ''łć.'', być na nauce rzemiosła u majstra, być w terminie, na praktyce.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminować''', ''łć.'', być na nauce rzemiosła u majstra, być w terminie, na praktyce.<br><br>
{{tab}}'''Terminowy''', ''łć.'', mający nastąpić w terminie czyli w czasie z góry oznaczonym.<br /><br />
+
{{tab}}'''Terminowy''', ''łć.'', mający nastąpić w terminie czyli w czasie z góry oznaczonym.<br><br>
{{tab}}'''Termity''', owady prostoskrzydłe o 2 parach skrzydeł błoniastych, żyją towarzysko, budując gniazda stożkowate, twarde, wysokości do 5 m. i 20 m. obwodu, żyją w Afryce i Ameryce, a wgryzając ś. w ściany i sprzęty, robią ogromne szkody, bielce, białe mrówki (fig.).<br /><br />
+
[[Plik:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Termity.png|60px|right]]{{tab}}'''Termity''', owady prostoskrzydłe o 2 parach skrzydeł błoniastych, żyją towarzysko, budując gniazda stożkowate, twarde, wysokości do 5 m. i 20 m. obwodu, żyją w Afryce i Ameryce, a wgryzając ś. w ściany i sprzęty, robią ogromne szkody, bielce, białe mrówki (fig.).<br><br>
{{tab}}'''Termoakumulator''', ''łć.'', przyrząd, podnoszący temperaturę w miejscu, gdzie odbywa się kuracja.<br /><br />
+
{{tab}}'''Termoakumulator''', ''łć.'', przyrząd, podnoszący temperaturę w miejscu, gdzie odbywa się kuracja.<br><br>
{{tab}}'''Termobarometr''', ''gr.'', połączenie termometru z barometrem, przyrząd do mierzenia ciśnienia powietrza za pomocą ciepła pary gotującej się wody.<br /><br />
+
{{tab}}'''Termobarometr''', ''gr.'', połączenie termometru z barometrem, przyrząd do mierzenia ciśnienia powietrza za pomocą ciepła pary gotującej się wody.<br><br>
{{tab}}'''Termochemja''', ''gr.'', część fizyki, obejmująca zjawiska cieplne, zachodzące przy reakcjach chemicznych.<br /><br />
+
{{tab}}'''Termochemja''', ''gr.'', część fizyki, obejmująca zjawiska cieplne, zachodzące przy reakcjach chemicznych.<br><br>
{{tab}}'''Termochroza''', ''gr.'', własność ciał przepuszczania tylko niektórych promieni cieplnych.<br /><br />
+
{{tab}}'''Termochroza''', ''gr.'', własność ciał przepuszczania tylko niektórych promieni cieplnych.<br><br>
{{tab}}'''Termoelektryczność''' — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Termomagnetyzm|Termomagnetyzm]].<br /><br />
+
{{tab}}'''Termoelektryczność''' — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Termomagnetyzm|Termomagnetyzm]].<br><br>
{{tab}}'''Termofon''', ''gr.'', instrument, z którego wydobywać można dźwięki pod wpływem promieni ciepła.<br /><br />
+
{{tab}}'''Termofon''', ''gr.'', instrument, z którego wydobywać można dźwięki pod wpływem promieni ciepła.<br><br>
{{tab}}'''Termofor''', ''gr.'', worek gumowy, napełniony solami, rozpuszczającemi ś. przy wysokiej ciepłocie, służący do ogrzewania różnych części ciała; przyrząd do wytwarzania pary.<br /><br />
+
{{tab}}'''Termofor''', ''gr.'', worek gumowy, napełniony solami, rozpuszczającemi ś. przy wysokiej ciepłocie, służący do ogrzewania różnych części ciała; przyrząd do wytwarzania pary.<br><br>