Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 3.djvu/74: Różnice pomiędzy wersjami

grafika
 
(grafika)
 
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
'''t.''' polityczny = słowa, wypowiedziane publicznie a. napisane, zawierające program, nakreślony dla zwolenników męża stanu, schodzącego z widowni a. umierającego.<br /><br />
+
'''t.''' polityczny = słowa, wypowiedziane publicznie a. napisane, zawierające program, nakreślony dla zwolenników męża stanu, schodzącego z widowni a. umierającego.<br><br>
{{tab}}'''Testamentarjusz''', ''łć.'', wykonawca testamentu.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testamentarjusz''', ''łć.'', wykonawca testamentu.<br><br>
{{tab}}'''Testamentarz''', '''Testamentnik''', ''łć.'', człowiek, który sporządził testament.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testamentarz''', '''Testamentnik''', ''łć.'', człowiek, który sporządził testament.<br><br>
{{tab}}'''Testamentarzowy''', '''Testamentniczy''', '''Testamentny''', ''łć.'', odnoszący ś. do testamentu.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testamentarzowy''', '''Testamentniczy''', '''Testamentny''', ''łć.'', odnoszący ś. do testamentu.<br><br>
{{tab}}'''Testamentowy''', ''łć.'', dotyczący testamentu, zawierający ś. w testamencie.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testamentowy''', ''łć.'', dotyczący testamentu, zawierający ś. w testamencie.<br><br>
{{tab}}'''Testator''', ''łć.'', człowiek, robiący testament, robiący zapis.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testator''', ''łć.'', człowiek, robiący testament, robiący zapis.<br><br>
{{tab}}'''Testatorka''', ''łć.'', forma ż. od [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Testator|Testator]].<br /><br />
+
{{tab}}'''Testatorka''', ''łć.'', forma ż. od [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Testator|Testator]].<br><br>
{{tab}}'''Testatorski''', ''łć.'', dotyczący testatora, testamentarza.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testatorski''', ''łć.'', dotyczący testatora, testamentarza.<br><br>
{{tab}}'''Testować''', ''łć.'', świadczyć; czynić zapis testamentowy.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testować''', ''łć.'', świadczyć; czynić zapis testamentowy.<br><br>
{{tab}}'''Testyfikacja''', ''łć.'', dowiedzenie przez świadków.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testyfikacja''', ''łć.'', dowiedzenie przez świadków.<br><br>
{{tab}}'''Testymonjum''', ''łć.'', świadectwo, dowód.<br /><br />
+
{{tab}}'''Testymonjum''', ''łć.'', świadectwo, dowód.<br><br>
{{tab}}'''Teścia''', '''Teściowa''', matka żony a. męża w stosunku do synowej a. zięcia.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teścia''', '''Teściowa''', matka żony a. męża w stosunku do synowej a. zięcia.<br><br>
{{tab}}'''Teścin''', stanowiący własność teści, właściwy teści.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teścin''', stanowiący własność teści, właściwy teści.<br><br>
{{tab}}'''Teściowski''', dotyczący teścia, stanowiący własność teścia a. teści.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teściowski''', dotyczący teścia, stanowiący własność teścia a. teści.<br><br>
{{tab}}'''Teściów''', należący do teścia.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teściów''', należący do teścia.<br><br>
{{tab}}'''Teść''', ojciec żony w stosunku do jej męża, do zięcia.<br /><br />
+
{{tab}}'''Teść''', ojciec żony w stosunku do jej męża, do zięcia.<br><br>
{{tab}}'''Tetanizacja''', ''łć.'', spowodowanie tężca (tetanos).<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetanizacja''', ''łć.'', spowodowanie tężca (tetanos).<br><br>
{{tab}}'''Tetanos''' — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Tężec|Tężec]].<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetanos''' — ''p.'' [[M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego/Tężec|Tężec]].<br><br>
{{tab}}'''Tetrachord''', ''gr.'', u staroż. Greków system muzyczny, oparty na skali czterech tonów; starożytny instrument muzyczny czterostrunowy.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetrachord''', ''gr.'', u staroż. Greków system muzyczny, oparty na skali czterech tonów; starożytny instrument muzyczny czterostrunowy.<br><br>
{{tab}}'''Tedraedr''', ''gr.'', bryła gieometryczna ograniczona czterema równobocznemi trójkątami, posiadająca sześć równych krawędzi: piramida trójścienna (fig.).<br /><br />
+
[[Plik:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Tedraedr.png|110px|right]]{{tab}}'''Tedraedr''', ''gr.'', bryła gieometryczna ograniczona czterema równobocznemi trójkątami, posiadająca sześć równych krawędzi: piramida trójścienna (fig.).<br><br>
{{tab}}'''Tedraedryczny''' a. '''Tetragonalny''', ''gr.'', system, układ kryształu taki, w którym trzy osie przecinają się we wspólnym środku pod kątem prostym, z nich dwie są równe, a trzecia różna, układ dwu a. jednoosiowy.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tedraedryczny''' a. '''Tetragonalny''', ''gr.'', system, układ kryształu taki, w którym trzy osie przecinają się we wspólnym środku pod kątem prostym, z nich dwie są równe, a trzecia różna, układ dwu a. jednoosiowy.<br><br>
{{tab}}'''Tetraedryt''', ''gr.'', minerał, złożony z miedzi, cynku, antymonu i siarki, służy do wytapiania miedzi.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetraedryt''', ''gr.'', minerał, złożony z miedzi, cynku, antymonu i siarki, służy do wytapiania miedzi.<br><br>
{{tab}}'''Tetragon''', ''gr.'', czworobok, czworokąt.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetragon''', ''gr.'', czworobok, czworokąt.<br><br>
{{tab}}'''Tetralogja''', ''gr.'', widowisko, złożone z czterech utworów scenicznych jednego autora, mianowicie trzech dramatycznych i czwartego satyryczno-komicznego, dawane w Atenach na uroczystość Dyonizosa.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetralogja''', ''gr.'', widowisko, złożone z czterech utworów scenicznych jednego autora, mianowicie trzech dramatycznych i czwartego satyryczno-komicznego, dawane w Atenach na uroczystość Dyonizosa.<br><br>
{{tab}}'''Tetrametr''', ''gr.'', wiersz miarowy, składający się z czterech stóp wierszowych w rytmie anapestowym lub daktylicznym, a. z czterech dipodji cz. stóp podwójnych, jeżeli wiersz jest pisany jambem lub trochejem.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetrametr''', ''gr.'', wiersz miarowy, składający się z czterech stóp wierszowych w rytmie anapestowym lub daktylicznym, a. z czterech dipodji cz. stóp podwójnych, jeżeli wiersz jest pisany jambem lub trochejem.<br><br>
{{tab}}'''Tetrarcha''', ''gr.'', w starożytności: wielkorządca czwartej części podbitego kraju.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetrarcha''', ''gr.'', w starożytności: wielkorządca czwartej części podbitego kraju.<br><br>
{{tab}}'''Tetrarchat''', ''gr.'', panowanie, godność i okrąg tetrarchy.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetrarchat''', ''gr.'', panowanie, godność i okrąg tetrarchy.<br><br>
{{tab}}'''Tetrarchja''', ''gr.'', władza tetrarchy; obszar, rządzony przez tetrarchę.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetrarchja''', ''gr.'', władza tetrarchy; obszar, rządzony przez tetrarchę.<br><br>
{{tab}}'''Tetrastych''', ''gr.'', czterowiersz, epigramat zawarty w czterech wierszach.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetrastych''', ''gr.'', czterowiersz, epigramat zawarty w czterech wierszach.<br><br>
{{tab}}'''Tetrastyl''', ''gr.'', budynek, którego front jest ozdobiony czterema kolumnami.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetrastyl''', ''gr.'', budynek, którego front jest ozdobiony czterema kolumnami.<br><br>
{{tab}}'''Tetronal''', ''gr.'', w ''chem.'', jeden z metanów, używany, jako środek nasenny.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetronal''', ''gr.'', w ''chem.'', jeden z metanów, używany, jako środek nasenny.<br><br>
{{tab}}'''Tetryczeć''', stawać ś. tetrycznym, dziwaczeć.<br /><br />
+
{{tab}}'''Tetryczeć''', stawać ś. tetrycznym, dziwaczeć.<br><br>