Dziewczynka z zapałkami (Andersen, przekł. Niewiadomska) – Inne języki