Opowieści nadzwyczajne/Serce—oskarżycielem – Inne języki