Prawo autorskie (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2016 r.) – Inne języki