Ruiny zamku w Bałakławie (Mickiewicz, 1899) – Inne języki