Strona:Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1866-1891).pdf/119: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
 
<section begin="s107g"/>{{c|w=160%|OPINJA ŚWIATA.|po=15px}}
 
<section begin="s107g"/>{{c|w=160%|OPINJA ŚWIATA.|po=15px}}
 
{{---|40}}
 
{{---|40}}
[[Plik:Jan Amborski.jpg|left|120px]]
+
[[Plik:Józef Jerzy Boguski.jpg|left|120px]]
 
<br />
 
<br />
{{f*|w=200%|N}}ie zmienniejszego, nic lekkomyślniejszego, nie bardziej nieuchwytnego, nic wreszcie mniej mającego podstaw, nad to, co się nazywa opinją świata.<br />
+
{{f*|w=200%|N}}ic zmienniejszego, nic lekkomyślniejszego, nie bardziej nieuchwytnego, nic wreszcie mniej mającego podstaw, nad to, co się nazywa opinją świata.<br />
 
{{tab}}Ci, którzy wyrokują o żyjącym człowieku, sądzą go najczęściej zaślepieni uczuciem przyjaźni lub niechęci, sympatji lub antypatji, powodowani miłością własną, wspólnością lub sprzecznością interesów, lub mierzą go miarą swojego ja; bardzo często świat ocenia człowieka według kilku faktów lub jednego tylko, najpospoliciej z powierzchownych i pozornych cech i oznak, a nawet z form zewnętrznych.<br />
 
{{tab}}Ci, którzy wyrokują o żyjącym człowieku, sądzą go najczęściej zaślepieni uczuciem przyjaźni lub niechęci, sympatji lub antypatji, powodowani miłością własną, wspólnością lub sprzecznością interesów, lub mierzą go miarą swojego ja; bardzo często świat ocenia człowieka według kilku faktów lub jednego tylko, najpospoliciej z powierzchownych i pozornych cech i oznak, a nawet z form zewnętrznych.<br />
 
{{tab}}Wszystko staramy się zbadać, nim sąd o czem wydamy, pragniemy {{Korekta|nanawet|nawet}} rzetelnie nasze badanie przeprowadzić, uczynić jaknajgruntowniejszem, bo z wielu powodów chodzi nam o gruntowność sądu. Tylko żyjący człowiek wyjęty jest z tej ogólnej zasady i rzadko kto, nim sąd wyda, stara się bezinteresownie samą istotę ocenianego człowieka poznać.<br />
 
{{tab}}Wszystko staramy się zbadać, nim sąd o czem wydamy, pragniemy {{Korekta|nanawet|nawet}} rzetelnie nasze badanie przeprowadzić, uczynić jaknajgruntowniejszem, bo z wielu powodów chodzi nam o gruntowność sądu. Tylko żyjący człowiek wyjęty jest z tej ogólnej zasady i rzadko kto, nim sąd wyda, stara się bezinteresownie samą istotę ocenianego człowieka poznać.<br />