Strona:Wspomnienia z mego życia (Siemens, 1904).pdf/9: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
 
Treść strony (załączany fragment):Treść strony (załączany fragment):
Linia 1: Linia 1:
PRZEDMOWA.
+
{{c|PRZEDMOWA.|w=150%|po=3em}}
  +
{{tab}}W dziejach najważniejszych wynalazków zeszłego stulecia nazwiska braci Siemensów zajmują pierwszorzędne miejsce. Chociaż wynalazki te miały głównie na celu względy czysto praktyczne, wszakże pociągały za sobą prace o charakterze naukowym i Siemensowie cieszyli się wśród najpoważniejszych uczonych wysokiem uznaniem, jako ludzie głębokiej wiedzy, którą potrafili przystosować do wzrastających wciąż wymagań życia codziennego, pracując nad wynalezieniem maszyn i przyrządów. Wynalazki te, ze względu na swą doniosłość, wywarły olbrzymi wpływ na przemysł i handel, przyczyniły się do ułatwienia komunikacyi, zarówno bezpośredniej, jak i w przesyłaniu wiadomości, dopomogły do lepszego wyzyskania sił mechanicznych do celów techniki i dały pracę tysiącom robotników, zatrudnionych w olbrzymich fabrykach Siemensa i Halskego.<br>
 
W dziejach najważniejszych wynalazków ze­-
 
szłego stulecia nazwiska braci Siemensów zajmują
 
pierwszorzędne miejsce. Chociaż wynalazki te mia-­
 
ły głównie na celu względy czysto praktyczne,
 
wszakże pociągały za sobą prace o charakterze
 
naukowym i Siemensowie cieszyli się wśród najpo-­
 
ważniejszych uczonych wysokiem uznaniem, jako lu- ­
 
dzie głębokiej wiedzy, którą potrafili przystosować
 
do wzrastających wciąż wymagań życia codzien-­
 
nego, pracując nad wynalezieniem maszyn i przy-­
 
rządów. Wynalazki te, ze względu na swą donio-­
 
słość, wywarły olbrzymi wpływ na przemysł i han- ­
 
del, przyczyniły się do ułatwienia komunikacyi, za-­
 
równo bezpośredniej, jak i w przesyłaniu wiadomo-­
 
ści, dopomogły do lepszego wyzyskania sił mecha-­
 
nicznych do celów techniki i dały pracę tysiącom
 
robotników, zatrudnionych w olbrzymich fabrykach
 
Siemensa i Halskego.