Biblia Gdańska/Księgi Iozuego 13: Różnice pomiędzy wersjami

Usunięte 4216 bajtów ,  8 miesięcy temu
m
proof
(linki poprawione)
m (proof)
Znacznik: Zastąpiono
{{BG Księga Jozuego}}
 
==Joz 13==
 
<pages index="Biblia Gdańska (1840)" from="Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/262" fromsection="Ioz13" to="Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/263" tosection="Ioz13" />
1 I zstarzał się Jozue, a był zeszły w leciech. I rzekł Pan do niego: Tyś się zstarzał, a zszedłeś w leciech, a ziemi zostawa bardzo wiele ku posiadaniu.<br>
2 Tać jest ziemia, która pozostawa: Wszystkie granice Filistynów, i wszyscy Gessurytowie,<br>
3 Od Nilu, który oblewa Egipt, aż do granicy Akaronu na północy, przynależy Chananejczykowi, pięcioro księstw Filistyńskich; Asackie, i Asdodziejskie, Askalońskie, Getejskie, i Akaronicki, i Hawejczycy.<br>
4 Od południa wszystka ziemia Chananejska, i Mara, które jest Sydończyków aż do Afeka, i aż do granicy Amorejczyka;<br>
5 I ziemia Giblitów ze wszystkim Libanem na wschód słońca, od Baalgad pod górę Hermon, aż gdzie chodzą do Emat.<br>
6 Wszystkie mieszkające na górach od Libanu aż do wód gorących, wszystkie Sydończyki Ja wypędzę przed syny Izraelskimi; tylko ją podziel Izraelitom w dziedzictwo, jakom ci rozkazał.<br>
7 Przetoż teraz rozdziel tę ziemię w dziedzictwo, dziewięciorgu pokoleniu, i połowie pokolenia Manasesowego.<br>
8 Gdyż z drugą połową Rubenitowie i Gadytowie wzięli dziedzictwo swoje, które im dał Mojżesz za Jordanem na wschód słońca, jako im dał Mojżesz, sługa Pański;<br>
9 Od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i miasto, które jest w pośrodku potoku, i wszystkę równinę Medeba aż do Dybon;<br>
10 I wszystkie miasta Sehona, króla Amorejskiego, który królował w Hesebon, aż do granicy synów Ammonowych;<br>
11 Także Galaad, i granice Gessurytów, i Machatytów, i wszystkę górę Hermon, i wszystko Basan aż do Salecha;<br>
12 Wszystko królestwo Oga w Basan, który królował w Astarot, i w Edrej; ten był pozostał z Refaimitów, a pobił je Mojżesz i wygładził je.<br>
13 Ale nie wygnali synowie Izraelscy Gessurytów i Machatytów; przetoż mieszkał Gessur i Machat w pośród Izraelczyków aż do dnia tego.<br>
14 Tylko pokoleniu Lewi nie dał dziedzictwa; ofiary ogniste Pana Boga Izraelskiego są dziedzictwem jego, jako mu powiedział Bóg.<br>
15 A tak oddał Mojżesz pokoleniu synów Rubenowych dziedzictwo według familii ich.<br>
16 I była granica ich od Aroer, które jest nad brzegiem potoku Arnon, i miasto, które jest w pośród potoku, i wszystka równina ku Medeba.<br>
17 Hesebon, i wszystkie miasta jego, które były w równinie; Dybon i Bamot Baal, i Bet Baal Meon;<br>
18 I Jassa, i Cedymot, i Mefaat;<br>
19 I Karyjataim, i Sebama, i Saratasar na górze w dolinie;<br>
20 I Betfegor, i Asdod, Fazga, i Betyjesymot.<br>
21 Wszystkie też miasta w równinie, i wszystko królestwo Sehona, króla Amorejskiego, który królował w Hesebon, którego zabił Mojżesz, i książęta Madyjańskie Ewi, i Recem, i Sur, i Hur, i Reba; książęta Sehonowe, obywatele ziemi.<br>
22 I Balaama, syna Boerowego, wieszczka, zabili synowie Izraelscy mieczem z innymi pobitymi.<br>
23 Była tedy granica synów Rubenowych Jordan z granicami swemi. Toć jest dziedzictwo synów Rubenowych według domów ich, miast i wsi ich.<br>
24 Dał też Mojżesz pokoleniu Gad, synom Gadowym, według domów ich dziedzictwo.<br>
25 A były ich granice Jazer i wszystkie miasta Galaad, i połowa ziemi synów Ammonowych aż do Aroer, które jest przeciw Rabba;<br>
26 I od Hesebon aż do Ramat Massa i Betonim, a od Mahanaim aż do granicy Dabir.<br>
27 W dolinie też Beram, i Betnimra, i Sochot, i Safon, ostatek królestwa Sehona, Hesebońskiego, Jordan i pogranicze jego aż do końca morza Cynneret za Jordanem na wschód słońca.<br>
28 Toć jest dziedzictwo synów Gad według domów ich, miast i wsi ich.<br>
29 Nadto dał Mojżesz osiadłość połowie pokolenia Manasesowego, i była ta połowa pokolenia synów Manasesowych według domów ich.<br>
30 Była granica ich od Machanaim wszystko Basan i wszystko królestwo Oga, króla Basańskiego, i wszystkie wsi Jairowe, które są w Basan, sześćdziesiąt miast.<br>
31 I połowę Galaad, i Astarot, i Erdej, miasta królestwa Oga w Basan, dał synom Machyra, syna Manasesowego, połowie synów Machyrowych według domów ich.<br>
32 Teć są osiadłości, które podzielił Mojżesz w polach Moabskich za Jordanem przeciw Jerychu na wschód słońca.<br>
33 Ale pokoleniu Lewi nie dał Mojżesz dziedzictwa; bo Pan, Bóg Izraelski, sam jest dziedzictwem ich, jako im powiedział.
<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[#top|<small>góra strony</small>]]
 
 
{{nawigacja|bieżący=Joz 13|wstecz=[[Biblia Gdańska/Księga Jozuego 12|Joz 12]]|dalej=[[Biblia Gdańska/Księga Jozuego 14|Joz 14]]}}
{{DG}}
 
{{Przypisy}}
 
{{nawigacja|bieżący=JozIoz 13|wstecz=[[Biblia Gdańska/KsięgaKsięgi JozuegoIozuego 12|JozIoz 12]]|dalej=[[Biblia Gdańska/KsięgaKsięgi JozuegoIozuego 14|JozIoz 14]]}}
 
[[Kategoria:Biblia Gdańska: Księga Jozuego|Joz 13]]