Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych: Różnice pomiędzy wersjami