Biblia Gdańska/Księgi Psalmów 50: Różnice pomiędzy wersjami

m
proof
(linki poprawione)
m (proof)
{{BG Księga Psalmów}}
==Ps 50==
 
 
1 Psalm Asafowi podany. Bóg nad Bogami, Pan mówił i przyzwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego.<br>
<pages index="Biblia Gdańska (1840)" from="Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/626" fromsection="Ps50" to="Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/626" tosection="Ps50" />
2 Objaśnił się Bóg z Syonu w doskonałej ozdobie.<br>
 
3 Przyjdzie Bóg nasz, a nie będzie milczał; ogień przed twarzą jego będzie pożerał, a około niego powstanie wicher gwałtowny.<br>
 
4 Przyzwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądził lud swój.<br>
5 Mówiąc: Zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przy ofierze.<br>
6 Tedy niebiosa opowiedzą sprawiedliwość jego; albowiem sam Bóg jest sędzią. Sela.<br>
7 Słuchaj, ludu mój! a będę mówił; słuchaj, Izraelu! a oświadczę się przed tobą: Jam Bóg, Bóg twój Jam jest.<br>
8 Nie będę cię z ofiar twoich winił, ani całopalenia twego, które są zawsze przedemną.<br>
9 Nie wezmę z domu twojego cielca, ani z okołu twego kozłów.<br>
10 Albowiem mój jest wszelki zwierz leśny, i tysiące bydła po górach.<br>
11 Znam wszystko ptastwo po górach, i zwierz polny jest przedemną.<br>
12 Będęli łaknął, nie rzekęć o to; bo mój jest okrąg ziemi, i napełnienie jego.<br>
13 Izali jadam mięso wołowe? albo pijam krew kozłową?<br>
14 Ofiaruj Bogu chwałę, i oddaj Najwyższemu śluby twoje;<br>
15 A wzywaj mię w dzień utrapienia: tedy cię wyrwę, a ty mię uwielbisz.<br>
16 Lecz niezbożnemu rzekł Bóg: Cóżci do tego, że opowiadasz ustawy moje, a bieżesz przymierze moje w usta twoje?<br>
17 Ponieważ masz w nienawiści karność, i zarzuciłeś słowa moje za się.<br>
18 Widziszli złodzieja, bieżysz z nim, a z cudzołożnikami masz skład twój.<br>
19 Usta twoje rozpuszczasz na złe, a język twój składa zdrady.<br>
20 Zasiadłszy mówisz przeciwko bratu twemu, a lżysz syna matki twojej.<br>
21 Toś czynił, a Jam milczał; dlategoś mniemał, żem ja tobie podobny, ale będę cię karał, i stawięć to przed oczy twoje.<br>
22 Zrozumiejcież to wżdy teraz, którzy zapominacie Boga, bym was snać nie porwał, a nie będzie ktoby was wyrwał.<br>
23 Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię; a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże.
{{DG}}
 
{{Przypisy}}
{{nawigacja|bieżący=Ps 50|wstecz=[[Biblia Gdańska/Księga Psalmów 49|Ps 49]]|dalej=[[Biblia Gdańska/Księga Psalmów 51|Ps 51]]}}
 
{{nawigacja|bieżący=Ps 50|wstecz=[[Biblia Gdańska/KsięgaKsięgi Psalmów 49|Ps 49]]|dalej=[[Biblia Gdańska/KsięgaKsięgi Psalmów 51|Ps 51]]}}
[[Kategoria:Biblia Gdańska: Księga Psalmów|Ps 050]]