Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych: Różnice pomiędzy wersjami

m
clean up przy użyciu AWB
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
m (r2.7.1) (robot dodaje ja:昭和五十年条約第四号)
m (clean up przy użyciu AWB)
 
 
W dniu 24 lipca 1971 r. został sporządzony w Paryżu Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., uzupełnionej w Paryżu dnia 4 maja 1896 r., zrewidowanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., uzupełnionej w Bernie dnia 20 marca 1914 r., zrewidowanej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., w Brukseli dnia 26 czerwca 1948 r., w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz poprawionej dnia 2 października 1979 r.<br>
Po zaznajomieniu się z powyższym aktem oświadczam, że:<br>
*Rzeczpospolita Polska postanawia przystąpić do powyższego aktu, z wyłączeniem artykułów od 1 do 21 oraz załącznika,
*będzie on w wyżej wymienionym zakresie niezmiennie zachowywany.
Dano w Warszawie dnia 3 marca 1990 r.
 
(Tekst Aktu paryskiego zawiera załącznik do niniejszego numeru)<br>
 
'''ZAŁĄCZNIK'''<br>
<center>'''AKT PARYSKI KONWENCJI BERNEŃSKIEJ O OCHRONIE DZIEŁ LITERACKICH I ARTYSTYCZNYCH'''</center>
<center>sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r.</center>
<center>'''[[Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych|KONWENCJA BERNEŃSKA O OCHRONIE DZIEŁ LITERACKICH I ARTYSTYCZNYCH]]]'''</center>
<center>'''z dnia 9 września 1886 r. uzupełniona w Paryżu dnia 4 maja 1896 r., zrewidowana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., uzupełniona w Bernie dnia 20 marca 1914 r., zrewidowana w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., w Brukseli dnia 26 czerwca 1948 r., w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. oraz poprawiona dnia 2 października 1979 r.'''</center>
 
::xii) wykonuje wszelkie inne zadania wynikające z niniejszej konwencji;
::xiii) wykonuje uprawnienia powierzone mu przez Konwencję o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, jeżeli je przyjmie.
:b) W sprawach interesujących również inne Związki administrowane przez Organizację, Zgromadzenie podejmuje uchwały po zaznajomieniu się z opinią Komitetu Koordynacyjnego Organizacji.<br>
3. a) Każde państwo członek Zgromadzenia dysponuje jednym głosem.
:b) Quorum stanowi połowa państw członków Zgromadzenia.
:e) Wstrzymanie się od głosowania nie jest uważane za oddanie głosu.
:f) Delegat może reprezentować tylko jedno państwo i może głosować tylko w jego imieniu.
:g) Państwa należące do Związku, które nie są członkami Zgromadzenia, są dopuszczane do udziału w jego posiedzeniach w charakterze obserwatorów.<br>
4. a) Zgromadzenie zbiera się raz na trzy lata na sesję zwyczajną, którą zwołuje Dyrektor Generalny, i, poza wyjątkowymi wypadkami, w tym samym okresie i w tym samym miejscu, co Zgromadzenie Ogólne Organizacji.
:b) Zgromadzenie zbiera się na sesję nadzwyczajną, którą zwołuje Dyrektor Generalny na wniosek Komitetu Wykonawczego lub na wniosek jednej czwartej państw członków Zgromadzenia.<br>
5. Zgromadzenie uchwala swój regulamin wewnętrzny.
 
:iii) dochodów ze sprzedaży publikacji Międzynarodowego Biura dotyczących Związku i honorariów autorskich związanych z tymi publikacjami;
:iv) darów, zapisów i subwencji;
:v) czynszów, odsetek i różnych innych dochodów.<br>
4. a) W celu ustalenia wysokości składki do budżetu każde państwo należące do Związku jest zaliczone do jednej z klas i płaci swe składki roczne na podstawie liczby jednostek ustalonych następująco:
::klasa I - 25
2. a) W odniesieniu do dzieła, do którego stosuje się niniejszy artykuł na podstawie ustępu 7, i jeżeli po upływie:
::i) okresu ustalonego w ustępie 3, liczonego od pierwszej publikacji określonego wydania takiego dzieła, lub
::ii) dłuższego okresu ustalonego przez ustawodawstwo wewnętrzne państwa, o którym mowa w ustępie 1, i liczonego od tej samej daty,<br>
egzemplarze tego wydania nie zostały wprowadzone do obrotu w tym państwie dla zaspokojenia potrzeb szerokiego kręgu odbiorców bądź nauczania w szkołach i na uniwersytetach przed podmiot prawa reprodukcji lub za jego zezwoleniem po cenie porównywalnej z ceną stosowaną w tym państwie do analogicznych dzieł, każdy obywatel tego państwa może otrzymać licencję na reprodukcję i opublikowanie tego wydania, przy zastosowaniu tej lub niższej ceny, w celu zaspokojenia potrzeb nauczania w szkole i na uniwersytecie.
:b) Na reprodukcję i opublikowanie wydania, które zostało wprowadzone do obrotu w sposób przewidziany pod literą a), w razie spełnienia warunków przewidzianych w niniejszym artykule i jeżeli po upływie odpowiedniego okresu przez sześć miesięcy nie było w sprzedaży dozwolonych egzemplarzy tego wydania, może być również udzielona licencja w celu zaspokojenia potrzeb bądź szerokiego kręgu odbiorców, bądź nauczania w szkołach i na uniwersytetach, przy zastosowaniu ceny żądanej w tym państwie za analogiczne dzieła.
Sporządzono w Paryżu dnia 24 lipca 1971 roku.
 
[[Category:Prawo autorskie]]
{{PD-ineligible-tekst}}
 
[[CategoryKategoria:Prawo autorskie]]
 
[[ja:昭和五十年条約第四号]]
13

edycji