Poezye wydanie zupełne, krytyczne tom V/Linie i dźwięki: Różnice pomiędzy wersjami

brak opisu edycji
<poem>
[[Roztęczone na zjawiska]]
<div style="font-size: 150%; font-weight: bold; margin-top: 10.5em">I</div>
[[Przygrywka (Wiejcie więc znowu...)|Przygrywka]]
[[Do ziemi]]
[[Obielił nam...]]
[[Na cmentarzu]]
<div style="font-size: 150%; font-weight: bold; margin-top: 1.5em">IV</div>
[[Nie, nie jesteśmy...]]
<div style="font-size: 130%;">[[Z mojej biblii]]</div>
[[Z proroków onych...]]
[[Nie ma w domu...]]
[[Który ma złoty klucz...]]
[[Zachowaj słowo...]]
[[Kto krzywdę płodzi...]]
[[Gdybym ze złota powstał...]]
[[Gniew barankowy...]]
[[A ci, co giną...]]
[[W piekle mąk długich...]]
[[Niechaj się ludy...]]
[[Gdzie jest ten grom..]]
[[Jeszcze odkładam...]]
[[Na twej mi szacie...]]
 
[[Są lata wielkie...]]
[[Wstań, o dziecię!]]