Strona:Adam Zagórski - Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe.pdf/59

Ta strona została przepisana.


Grają trębacze,
A dziewczę płacze,
Bo się boi, czy powróci
Dzielny strzelców huf.

Pierzchają wrogi,
Precz Moskwo z drogi,
Bo cię strzelcy wnet rozniosą
Na bagnetach swych.

Szumią sztandary
Strzeleckiej wiary,
W polu chwały orzeł biały
Wolny osiadł już.Marsz Borysławiaków.

Niemasz to wiary, jak w naszym znaku,
Czoło narodu — sam kwiat młodzieży,
Nadzieja rośnie w każdym Polaku,
Gdy piosnka strzelców, jak w dzwon, uderzy.

My podążymy ku wielkim czynom,
Czasy niewoli wkrótce przeminą,
Hej, naprzód strzelcy, na bój na krwawy,
Z nami kto prawy, naprzód strzelcy marsz.