Strona:Adam Zagórski - Polskie pieśni wojenne i piosenki obozowe.pdf/77

Ta strona została przepisana.


Więc naprzód — z pieśnią — zuchu!
A smutki jechał sęk,
Ma człek gnić z dziurą w brzuchu
Lepiejby z śmiechu pękł.

Bo w strzeleckiem gronie i t. d.Piosnka I. szwadronu ułanów Beliny

Naprzód marsz szwadronie pierwszy,
Błyszczący pałasz ściśnij w pięść!
Idź przez grad kul — przez bój najszczerszy
Kochanej Polsce wolność nieść!

Idź budzić kraj ten z długich snów,
By o swą wolność walczył znów.
Mknij poprzez bory, miasta, wieś
Hasło powstańcze z sobą nieś!
Dalej kto zuch! chwytaj za broń!
Dalej kto zuch! na koń! na koń!
Raz dwa — raz dwa

Naprzód marsz szwadronie pierwszy i t. d.

Czas się oczyścić z dawnych win
I sny w orężny zmienić czyn!