Strona:Archiwum Wróblewieckie - Zeszyt III (plik mały - 1 str. na 1str. pdf-u).pdf/142

Ta strona została skorygowana.
Manifest ten o ile wiemy, nie został dotychczas drukiem ogłoszony. Nie napotkaliśmy go bowiem w dziale: „Materiały do konferencji Barskiej, z niewydrukowanych dotąd i nieznanych rękopisów zebrał Szczęsny Morawski. We Lwowie, 1851, stron 356“, ani pomiędzy tymi materiałami, jakie p. S. ogłaszał w „Dzienniku Literackim“, ani też w żadnem innem dziale. Piękny ten manifest i dzisiaj mogący być czytany nie bez pożytku dla myśli w nim będących, zwłaszcza wobec coraz bardziej wysuwającej się sprawy polskiej na porządek dzienny Europy z powodu kwestii wschodniej, łaskawie udzielony nam został do ogłoszenia przez p. Edmunda Kraińskiego w Leszczowatej w Sanockiem.[1]


  1. Przypis własny Wikiźródeł Ta niepodpisana przedmowa jest zapewne autorstwa albo wydawcy i autora m.in. przedmowy do „Historia Królów Elekcyjnych” zawartych w Zeszycie III – Władysława Tarnowskiego; albo autora objaśnień i wstępu na początku Zeszytu III – Stanisława Kunasiewicza; ze względu na treść bardziej prawdopodobne że pierwszego.