Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1233

Ta strona została skorygowana.

17. Które są cieniem rzeczy[1] przyszłych; ale prawda iest ciało Chrystusowe.
IV. 18. Niechay was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i w służbę Aniołów, których nie widział, wdawa, próżno się nadymaiąc z umysłu ciała swego.
19. A nie trzymaiąc się głowy[2] Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc, i wespół spoione będąc, roście wzrostem Bożym.
V. 20. Ieźliście tedy umarli[3] z Chrystusem żywiołom świata tego, przeczże się, iakobyście ieszcze żyli światu, ustawami bawicie?
21. (Mówią niektórzy: Nie dotykay się, ani kosztuy, ani ruchay;
22. Co wszystko kazi się samym używaniem,) według[4] przykazań i nauk ludzkich;
23. Które maią kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obraném, i w pokorze, i w niefolgowaniu[5] ciału; wszakże nie maią żadnéy wagi, tylko do nasycenia ciała służą.

ROZDZIAŁ III.


I. Duchowne ćwiczenie przeciwko cielesnemu, które fałszywi Apostołowie wystawiali, zaleca 1 — 4. II. a o umartwieniu ciała powiedziawszy 5 — 7. III. powinności niektóre przypomina 8 — 25.
A tak ieźliście powstali z Chrystusem, tego, co iest wzgórę, szukaycie, gdzie Chrystus[6] na prawicy Bożéy siedzi;
2. O tém, co iest wzgórę, myślcie, nie o tém, co iest na ziemi.
3. Albowiemeście umarli, i żywot was skryty[7] iest z Chrystusem w Bogu.
4. Ale gdy się Chrystus on żywot nasz,[8] pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.
II. 5. Umartwiaycież tedy[9] członki wasze, które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, i łakomstwo, które iest bałwochwalstwem,
6. Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży[10] na syny niedowiarstwa, (odporne.)
7. W którycheście i wy niekiedy[11] chodzili, gdyście żyli w nich.
III. 8. Lecz teraz złożcie[12] i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, i sprosną mowę z ust waszych.
9. Nie kłamaycie iedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczyńkami iego,
10. A oblekliście[13] nowego tego, który się odnawia w znaiomość podług obrazu tego,[14] który go stworzył.
11. Gdzie niemasz Greka i Żyda, obrzeski[15] i nieobrzeski, i cudzoziemca i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszystkich Chrystus.
12. Przetoż przyobleczcie iako wybrani Boży, święci, i umiłowani, wnętrzności[16] miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,
13. Znaszaiąc iedni drugie, i odpuszczaiąc sobie wzaiemnie, ieźli ma kto przeciw komu skargę; iako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy.
14. A nad to wszystko przyobleczcie miłośc, która iest zwiąską doskonałości.
15. A pokóy Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście téż powołani w iedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.
16. Słowo Chrystusowe niechay mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczaiąc[17] i napominaiąc samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewaiąc w sercach waszych Panu.
17. A wszystko, cokolwiek[18] czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Iezusa, dziękuiąc Bogu i oycu przezeń.]
18. Żony! bądźcie[19] poddane mężom swym, tak iako przystoi w Panu.

19. Mężowie! miłuycie żony wasze,

 1. Zyd. 8, 5. r. 10, 1.
 2. Efez. 4, 15.
 3. Gal. 4, 3.
 4. Matt. 15, 9.
 5. 1 Tym. 4, 8.
 6. Mark. 16, 19.
 7. Rzym. 8, 24. 2 Kor. 5, 7.
 8. 1 Ian. 3, 2.
 9. Efez. 4, 22. r. 5, 3.
 10. Efez. 5, 6.
 11. Efez. 2, 2.
 12. Rzym. 6, 4. 6. Efez. 4, 22. Żyd. 12, 1. 1 Piotr. 2, 1.
 13. Efez. 4, 23.
 14. 1 Moy. 1, 27. r. 5, 1. r. 9, 6.
 15. Gal. 6, 15.
 16. Efez. 4, 32.
 17. Efez. 5, 39.
 18. 1 Kor. 10, 31.
 19. Efez. 5, 22. 1 Piotr. 3, 1.