Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/974

Ta strona została przepisana.
ROZDZIAŁ VIII.


I. Obietnica ludowi Iudskiemu od Boga uczyniona 1 — 15. II. przymierze Boże z nimi 16. 17. III. proroctwo o nawróceniu Poganów 18 — 23.
Potym stało się słowo Pana zastępów, mówiąc:
2. Tak mówi Pan zastępów: Zapaliłem się nad Syonem[1] gorliwóścią wielką, owszem rozgniewaniem wielkiém zapaliłem się.
3. Tak mówi Pan: Nawróciłem się do Syonu, i mieszkam w pośrzód Ieruzalemu, aby Ieruzalem zwano miastem wierném, a górą Pana zastępów, górą świętobliwości.[2]
4. Tak mówi Pan zastępów: Ieszcze siadać będą starcy i baby na ulicach Ieruzalemskich, maiąc każdy z nich laskę w ręce swéy dla zeszłości wieku.
5. Ulice także miasta pełne będą chłopiąt i dziéwcząt graiących na ulicach iego.
6. Tak mówi Pan zastępów: Izali, że się to[3] niepodobna widzi przed oczyma ostatków ludu tego tych dni, będzie téż to niepodobna przed oczyma moiemi; mówi Pan zastępów.
7. Tak mówi Pan zastępów: Oto, Ia wybawię lud móy z ziemi na wschód, i z ziemi na zachód słońca.
8. I przywiodę ie zaś; a będą mieszkać w pośrzód Ieruzalemu, i będą[4] ludem moim, a Ia będę Bogiem ich w prawdzie i w sprawiedliwości.
9. Tak mówi Pan zastępów: Niech się zmocnią[5] ręce wasze, którzyście słuchali w tych dniach słów tych z ust Proroków, którzy byli ode dnia, którego założony iest dom Pana zastępów, że kościół ma bydź dobudowany.
10. Bo się przed tymi dniami praca ludzka i praca bydląt nie nadgradzała, nawet wychodzącemu i wchodzącemu nie było pokoiu dla nieprzyiaciela; bom Ia spuścił wszystkie ludzie iednego z drugim.[6]
11. Lecz teraz nie tak iako za dni przeszłych czynię ostatkowi ludu tego, mówi Pan zastępów:
12. Ale siewy macie spokoyne; winna macica wydawa owoc swóy, i[7] ziemia wydawa urodzay swóy, niebiosa także wydawaią rosę swoię, a to wszystko dawam w osiadłość ostatkom ludu tego.
13. I stanie się, że iakoście byli przeklęctwem między Pogany, o domie Iudski i domie Izraelski! tak was zaś będę ochraniał, i będziecie[8] błogosławieństwem; nie[9] bóycie się, niech się zmacniaią ręce wasze.
14. Bo tak mówi Pan zastępów: Iakom wam był umyślił źle uczynić, gdy mię do gniewu pobudzali oycowie wasi, mówi Pan zastępów, a nie żałowałem tego,
15. Tak nawróciwszy się umyśliłem w te dni dobrze czynić Ieruzalemowi i domowi Iudskiemu; nie bóycież się.
II. 16. Teć są rzeczy, które czynić będziecie: Prawdę mówcie[10] każdy z bliźnim swoim, prawy[11] i spokoyny sąd czyńcie w bramach waszych;
17. A ieden drugiemu nic złego nie myślcie w sercach waszych, a w krzywoprzysięstwie się nie kochaycie; bo to wszystko iest, czego nienawidzę, mówi Pan.
III. 18. I stało się słowo Pana zastępów do mnie, mówiąc:
19. Tak mówi Pan zastępów:[12] Post czwartego i post piątego i post siodmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Iudskiemu w radość i wesele, i w roskoszne uroczyste święta; ale prawdę i pokóy miłuycie.
20. Tak mówi Pan zastępów: Ieszczeć będą przychodzić narodowie i obywatele wielu miast;
21. Przychodzić, mówię, będą obywatele iednego miasta do drugiego, mówiąc:[13] Póydźmy ochotnie, błagać oblicze Pańskie, a szukać Pana zastępów; i rzecze każdy: Póydę i ia.

22. A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyidzie, szukać Pana

 1. Zach. 1, 14.
 2. Zach. 1, 16. r. 2, 12.
 3. Matt. 19, 26. Łuk. 1, 37.
 4. Ier. 7, 23. Ez. 11, 20.
 5. Iz. 35, 3.
 6. Aggieusz. 1, 6.
 7. 3 Moy. 26, 4.
 8. Aggieusz. 2, 20.
 9. Iz. 35, 3. 4.
 10. Efez. 4, 25.
 11. Zach. 7, 9.
 12. Zach. 7, 5.
 13. Iz. 2, 3.