Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/986

Ta strona została skorygowana.
Porządek

Ksiąg Nowego Testamentu.1. Ewangelia Matteusza ma 28 Rozdział. na 1 Karcie
2. Ewangelia Marka 16 41
3. Ewangelia Łukasza 24 66
4. Ewangelia Iana 21 109
5. Dzieie Apostolskie 26 141
6. List   Pawła do Rzymianów 16 182
7. pierwszy Koryntów 16 199
8. wtóry Koryntów 13 216
9.   Galatów 6 227
10.   Efezów 6 233
11. List   Filippensów 4 239
12.   Kolossensów 4 244
13. pierwszy Tessalonicensów 5 248
14. wtóry Tessalonicensów 3 251
15. pierwszy Tymoteusza 6 254
16. wtóry Tymoteusza 4 258
17.   Tytusa 4 262
18.   Filemona 1 264
19.   Żydów 13 265
20. List   Iakuba 5 278
21. pierwszy Piotra 5 283
22. wtóry Piotra 3 288
23. pierwszy Iana 5 291
24. wtóry Iana 1 295
25. trzeci Iana 1 296
26.   Iudasa 1 297
27. ObiawienieIana 22 297