Otwórz menu główne

Strona:Dziennik rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warszawskiego 1916 nr 52.djvu/7

Ta strona została uwierzytelniona.


Artykuł  17.

Sejm mocen jest uchwalić za zezwoleniem Jenerał-Gubernatora, by zostały nałożone dodatki do podatków bezpośrednich i zaciągnięte pożyczki w celu spełnienia zadań, przekazanych mu przez artykuły 15 i 16.

Artykuł  18.

Jenerał-Gubernator zwołuje Sejm i w miarę potrzeby odracza i zamyka posiedzenia Sejmu. Pozatem obrady na Sejmie będą prowadzone podług regulaminu, który winien być zatwierdzony przez Jenerał Gubernatora.
Sejm wybiera swoje prezydjum.
Prezesa zatwierdza Jenerał-Gubernator.

Artykuł  19.

Rozporządzenie niniejsze nie ubliża rozporządzeniu, dotyczącemu utworzenia Rady Krajowej Szkolnej.

Artykuł  20.

Szefowi Aministracji przy Jenerał-Gubernatorstwie Warszawskim polecone zostaje wykonanie niniejszego rozporządzenia.
Warszawa, dnia 12 listopada 1916 r.

Jenerał-Gubernator
von Beseler.