Strona:Józef Birkenmajer - Prace o Kasprowiczu 1926-1936.djvu/6

Ta strona została uwierzytelniona.
4

macha, Błagalnice, Ion, Trojanki, Fenicjanki, Elektra, Helena, Cyklop, Herakles szalejący, Rezos. Kraków, W. Meisels, 1931, 8-vo. — Jan Kasprowicz, Obraz poezji angielskiej, z oryginału angielskiego zebrał, przełożył i notatkami biograficznemi opatrzył... Wydał z rękopisu Wojciech Meisels. Kraków, 1931. T. I, s. 169. — T. II, s. 82. — T. III, s. 109. — T. IV, s. 63. — T. V, s. 97, 8-vo. — Jan Kasprowicz, Wybór poezyj, wstępem zaopatrzył i opracował Stefan Kołaczkowski, (Bibljoteka Narodowa, serja I, nr. 120). Kraków, 1929, 8-vo, s. 264. — Marja Janowa Kasprowiczowa, Dziennik, Cz. I—II. Warszawa, Instytut Literacki, 1932, s. 462. — Cz. III—IV. Warszawa, 1933, Dom Książki Polskiej, s. 299. — Cz. V, tamże, 1934, s. 168 + 4 tab. il., 8-vo. — Ostap Ortwin, Próby przekrojów, ze słowem wstępnem Juljusza Kleinera i Władysława Kozickiego. Wydane przez Komitet Jubileuszowy trzydziestolecia działalności autora. Lwów, Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego, 1936, 8-vo (o Kasprowiczu jest tu mowa w studjach: O gazdostwie Kasprowiczowskiej „Księgi ubogich“, s. 295—305, i Podstawy liryki Kasprowicza s. 306—340). — Stefan Papée, Kwiaty na ugorze, rzecz o współczesnej kulturze Wielkopolski, Poznań, Fiszer i Majewski, Księgarnia Uniwersytecka, 1929 (Kasprowiczowi poświęcono tu rozprawę: Jan Kasprowicz. Teatralność misterjum o Marchołcie, na s. 51—71). — Michał Pawlikowski, Okna (serja I). Medyka, 1934, s. 109. — Leon Płoszewski, Poronińskim szlakiem „pana Kasprowica“ (Odbitka z nru 19 Ziemi z dn. 1 X 1930), Warszawa, 1930, 4-to, s. 8. — Leon Płoszewski, Wieczność w notatniku, O „Księdze ubogich“ Kasprowicza. (Odbitka z Prac historyczno-literackich ku czci Ignacego Chrzanowskiego). Warszawa, 1936. — Anna Pohoska, Syn Kujaw. Warszawa, Książnica-Atlas, 1933. — Roman Pollak, Abiturjenta Jana Kasprowicza praca łacińska (Seorsum impressum e libro q.i. Munera Philologica Ludovico Ćwikliński bis sena lustra professoria claudenti ab amicis collegis discipulis oblata). Posnaniae, 1936, 8-vo, s. 5. — Roman Pollak, Niemiecka praca abiturjenta Jana Kasprowicza, (nadb. z Kroniki miasta Poznania rocz. XIV, s. 399—404), Poznań, 1936. — Stanisław Przybyszewski, Moi współcześni. Cz. II. Warszawa, Bibljoteka Polska, 1928. — Irena Sławińska, Uwagi o stylu „Hymnów“ Kasprowicza (Alma Mater Vilnensis, zeszyt 12, 1935, s. 25—35). — Adam Stodor, Jan Kasprowicz, wydanie nowe, znacznie powiększone. Złoczów, Bibljoteka powszechna, 16-mo, s. 114. — Franciszek Surówka, Charakterystyka „Hymnów“ Kasprowicza (Studja z zakresu historji literatury polskiej, nr. 12). Warszawa, 1935, s. 96. — Janina Szweminówna, Kasprowicz a średniowiecze. (Odbitka z Kroniki miasta Poznania). Poznań, 1936, s. 34. — Zygmunt Wasilewski, Wspomnienia o Janie Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1927, s. 186. — Zygmunt Wasilewski, Przełęcz Jana Kasprowicza (odb. z Myśli Narodowej), Warszawa, 1931, s. 24. — Zygmunt Wasilewski, Poeci i teatr, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1929. — Zygmunt Wasilewski, Pieśń w górach, Warszawa, 1931. —